Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for kvinners helse og livsvilkår. Vi tilbyr en rekke spennende muligheter for deg som ønsker å jobbe innenfor frivillighet og vil gjøre en innsats for andre.

Sanitetskvinnene har gjennom hele sin historie arbeidet for å forbedre kvinners villkår i samfunnet. Som medlem og frivillig kan du bidra til å styrke hjelpeapparatet for voldsutsatte kvinner, helsetilbudet til eldre, inkludere minoritetskvinner i aktiviteter, støtte bistandsarbeid og løfte frem reproduktiv helse. Sanitetskvinnene har kjempet for kvinners situasjon i samfunnet siden 1896. 

Anonym kvinne

I ett av verdens mest likestilte land, blir 1 av 10 kvinner voldtatt. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for nulltoleranse. Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden gjennom stands, kampanjer og hjelpetilbud.

kvinnekropp

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å informere om seksuell og reproduktiv helse og norske kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Vi bidrar også internasjonalt, gjennom vår søsterorganisasjon i Etiopia.

To eldre som går på tur

Norske Kvinners Sanitetsforening står sammen for å skape et varmt og inkluderende samfunn, og eldre er et prioritert område i vår strategi. Vi mener at alle mennesker bør bli verdsatt, sett og inkludert i felleskapet, uansett alder.  

Dame som ligger utslitt i sengen, bildet viser et nattbord med et glass vann og noen smertestillende piller.

Pasienter, pårørende og helsepersonell trenger et kunnskapsløft om kvinners helse. Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene.

under paraply

Innvandrere i Norge er mangfoldige. Mange klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, få venner, bli kjent med det norske helsevesenet og få seg jobb. Derfor driver vi integreringsaktiviteter.

Bilde fra da Sanitetskvinnene dro på besøk til Etiopia. To etiopiske kvinner ler sammen med en sanitetskvinne fra Norge.

Mange etiopiske kvinner lever i ekstrem fattigdom. Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for at kvinner i Etiopia skal få ta kontroll over eget liv og sin egen fremtid.