Image
Hoppe - Drammen

 

Språkvenn er et tilbud til minoritetsspråklige kvinner i alle aldre bosatt i Norge der integrering, helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. 

Vi tilbyr lavterskel møteplasser som øker mulighetene for at minoritetsspråklige kvinner lærer norsk samtidig som de er i aktivitet utenfor hjemmet og utvider sitt sosiale nettverk. Møteplassene er unike arenaer for å dele helseinformasjon. Dette er også helsefremmende og styrker kvinnefellesskapet. Som frivillig kan du være med og skape møteplassen innvandrerkvinner trenger for å øke sin helsekompetanse, lære norsk og få utvidet sitt nettverk. Aktivitetene tilpasses lokalt etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Målet er at aktivitetene øker helsekompetansen, stimulerer til samtale og øker kjennskapen og tryggheten til det norske samfunnet.

 
Hvem kan være frivillig Språkvenn?

Du bør være over 18 år gammel og beherske norsk. Du må kunne vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Språkvenn er en fast aktivitet, så du må kunne sette av to til tre timer hver uke. Hyppigheten på aktiviteten varierer lokalt.

Samarbeidspartnere

Mange foreninger har lokale samarbeidspartnere. Nasjonalt samarbeider vi med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og flere av våre prosjekter er støttet av Stiftelsen DAM. IMDi har omtalt Språkvenn som tiltak som bidrar til integrering

Tema og materiell i Språkvenn
  • "Helsemøter" er korte filmsnutter med helseinformasjon på enkel norsk som danner grunnlag for samtale.
  • "Jeg er" er utviklet for at innvandrerkvinner bevisstgjør seg selv og andre på hvilke ressurser de besitter. Hovedmålgruppen er personer uten formell utdanning og/eller arbeidserfaring. 
  • "Hvor går grensa" er utviklet for at deltakere kan snakke om grensegangen mellom positiv og negativ sosial kontroll. Kortene er utviklet for å skape diskusjoner og reflektere.
  • "Trygg sammen" er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Pakken omhandler områder med stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk og alvorlig og akutt sykdom. I tillegg er det laget en modul om hygiene og smittevern, med bakgrunn i koronapandemien. 
  • "Helsedager" er informasjonsmøter om ulike kvinnehelserelaterte tema, som livmorhalskreft og familieplanlegging / prevensjon. I etterkant av informasjonsmøtet kan det tilbys gratis celleprøver, prevensjonsinnsetting e.l. 

Vil du vite mer eller starte opp en Språkvenn-gruppe?

Ta kontakt med seniorrådgiver Anniken Schwamborn, e-post: afs@sanitetskvinnene.no eller på mobil: 984 55 628.