Image
under paraply

Innvandrere er forskjellige og har ulike behov. Mange klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, få venner, bli kjent med det norske helsevesenet og få seg jobb. Derfor driver vi integreringsaktiviteter.

Er du interessert i å bidra i noen av disse aktivitetene? Ta kontakt med Emmanuel Bergstrøm.

Språkvenn

I Språkvenn-gruppene er målet å være sosiale sammen, øve på norsk språk og lære om det norske samfunnet og helsevesenet. Helsefokuset er sentralt i vårt integreringsarbeid. Generelt ser vi at innvandrerkvinner ofte integreres senere, og har dårligere helse enn både innvandrermenn og etnisk norske kvinner og menn. Mange har få arenaer til å praktisere norsk. Dette har ulike årsaker; mange har en nøkkelrolle i familien og kan mangle et norsk kvinnenettverk, og noen har mye omsorgsansvar og dermed liten mulighet til å prioritere seg selv, egne interesser og helse. 

Motherhood

Mange foreldre som er nye i Norge savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen. Å bli mor kan oppleves meningsfullt og overveldende. Å oppdra et barn i et land og en kultur man ikke kjenner så godt, kan øke stressnivået og følelser som utrygghet og ensomhet. Motherhood er en arena som legger til rette for at innvandrede mødre får reflektere, dele erfaringer og bli kjent med normer og forventinger knyttet opp til morsrollen i Norge. Ressursfokuset til mødrene står sentralt – Motherhood skal være et sted hvor kvinner møter hverandre og støtter hverandre i morsrollen. 

Barseltreff 

Noen nybakte, minoritetsspråklige mødre som trenger et fellesskap i barseltiden der de kan møte kvinner i ulike aldre og øve på norsk. Bli med på Barseltreff på tvers for å bidra til en koselig og god barseltid for alle!

Barseltreffene bidrar til å forhindre isolasjon og stagnasjon i norskutviklingen for moren. Dette er et tilbud for innvandrerkvinner som nylig har blitt mødre. Barselgruppene er gode arenaer for nettverksbygging og erfaringsdeling med andre mødre.

Flerkulturell doula

Vi jobber også med nyskapende prosjekter i helse- og omsorgstjenesten, som Flerkulturell doula. Mange innvandrerkvinner får ikke godt nok utbytte av det norske helsesystemet, og som kvinnehelseorganisasjon er vi opptatt av å endre dette. Vi jobber med innvandrerkvinner gjennom å gi informasjon, opplyse om rettigheter og skaper tillit til helsevesenet og offentlige myndigheter. Dette er et tilbud om en støtteperson for fødende som snakker hennes morsmål. 

Aktiviteter på asylmottak 

Siden mange som bor på mottak ikke kan prioritere aktiviteter utenfor mottaket på grunn av dårlig økonomi kan våre frivillige bidra med å arrangere nettopp dette. Det viktigste er uansett at aktivitetene bidrar til mestring, mening og glede. Dette kan være svømmekurs, sykurs, kinobesøk eller utflukter. Aktivitetene tilpasses deltakernes alder, interesser og motivasjon og vi har gjerne dialog med dere om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for deltakelse! Våre lokalforeninger kan søke oss sentralt om midler. Vil ditt mottak inngå en samarbeidsavtale med oss? 

Ta kontakt med oss!