Med hjelp fra våre flerkulturelle doulaer har vi spilt inn lydfiler til «Spørsmål og svar om koronavirus» på urdu, dari og farsi. På denne måten kan viktig informasjon nå ut til mange flere.

1. Generelle spørsmål

Dari 

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

2. Hva er greit å gjøre i hverdagen

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

3. Risikogrupper

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

4. Bruk av ordinære helsetjenester

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu 

Audio file

 

5. Graviditet og amming

Dari

Audio file

Farsi

Audio file

Urdu

Audio file

 

Lydfilene med "Spørsmål og svar om koronavirus" på somali, tigrinja og arabisk, samt skriftlige dokumenter på flere språk finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1