Vi vet fortsatt for lite om kvinnehelse. Mange kvinner går i årevis med store smerter uten diagnose eller behandling fordi vi ikke har nok kunnskap.

Det er manglende kunnskap om typiske kvinnesykdommer og kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. Mye medisinsk kunnskap bygger i stor grad på mannskroppen​. Derfor krever vi at øremerkede offentlige bevilgninger må økes for å rette opp skjevhetene. Vi jobber med å få til dette, ved å være i dialog med politikerne og gi tydelige innspill til årlig statsbudsjett.  

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 krevde vi at Stortinget skulle bevilge 60 millioner kroner i friske midler til et forskningsprogram om kvinnehelse i Forskningsrådet. Det må friske midler til. Ved å være medlem, støtter du oss i denne kampen. Bli medlem her! 

Fjær for forskning 

Vi tar tak og skaffer penger til kvinnehelseforsking for å bøte på det som mangler. Hvert år selger vi fastelavnsris for 10-12 millioner kroner til kvinnehelseforskning. 30 000 ris finansieres én doktorgrad som kan bidra til å dekke viktige kunnskapshull. Kjøp et ris du også eller gi en gave til vårt forskningsarbeid.