Som Norges største kvinneorganisasjon er vi opptatt av kvinners rettigheter globalt, og vi jobber internasjonalt på ulike områder.

I utviklingsarbeidet er særlig de små organisasjoner og de lokale kvinneorganisasjoner lavt finansiert. De lokale organisasjonene har kjennskap til sine lokal samfunn og kan jobbe direkte for demokratisk framgang. En viktig del av dette arbeidet er at jenter og kvinner skal få bestemme om og når de vil ha barn. Det må formidles kunnskap til jenter og kvinner om deres seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) og jobbe for deres tilgang til prevensjon, trygge aborter, gode helsetjenester i svangerskap-, fødsel-, og barselomsorgen og seksualitetsundervisning. Globalt må kvinner sikres økonomiske rettigheter. Det må være et mål å øke sysselsetting blant kvinner gjennom å tilrettelegge flere jobbmuligheter. Kvinne-eide lokale bedrifter skal støttes. Gutter og menn er viktige støttespillere for kvinners rettigheter og fremme likestilling både i arbeidet for «women empowerment» og gjennom å bekjempe sosiale og kjønnsnormer som forsterker patriarkat og ulikhet.

Vi vet at jenter og kvinner er særlig sårbare under konflikt og krig og har høyere sannsynlighet for å oppleve brudd på deres menneskerettigheter. De kan spesielt bli utsatt for seksuelle overgrep fordi voldtekt blir til vanlig brukt som våpen under krig. Bistand er derfor helt avgjørende for å styrke samt opprettholde de lokale organisasjonene som jobber for kvinners og barns rettigheter.

Noen nøkkeltall og fakta:

  • 178 land har diskriminerende lover som hindrer kvinner i å delta på arbeidsmarkedet og i økonomien på lik linje med menn. Mange av lovene bestemmer også om kvinner kan starte egen bedrift, eie jord eller motta arv.
  • 75 prosent av alle barn i barneskolealder som aldri setter sine bein på en skole er jenter.
  • Hele 257 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide bruker ikke trygge og moderne prevensjonsmidler. 172 millioner bruker ingen prevensjon overhodet.
  • 45 prosent av alle aborter i verden er utført på en utrygg og uforsvarlig måte. De utrygge abortene fører til at syv millioner kvinner havner på sykehus hvert år.

Vi mener: 

  • Norske myndigheter må sikre at bistandsbudsjettet utgjør 1% av bruttonasjonalinntekten (BNI). Det må øremerkes ytterligere midler til sivilt samfunn. Det må sikres gode samarbeidsmuligheter mellom kvinneorganisasjoner ved å fjerne byråkratiske hindringer.
  • Vi mener det må øremerkes ytterligere midler til SRHR i bistandsbudsjettet. For å sikre utvikling og likestilling globalt er SRHR et nøkkelpunkt. 
  • Vi må jobbe for kvinner og barns rettigheter under krig og konflikt. Jenter og kvinner er særlig sårbare under konflikt og krig og spesielt utsatt menneskerettighetsbrudd.