N.K.S. leverer helse og omsorgstjenester til spesialist og kommunehelsetjenesten, og tjenester som er supplement til det offentlige som veiledningsentrene våre og kvinnehelsehus.

Våre ideelle virksomheter driver fra “vugge til grav” - fra barnehager og barnevern, til revmatismesykehusene våre i Haugesund og Lillehammer, og distrikspsykiatrisk sykehus på Jæren og alderpsykiatrisk sykehus Olaviken i Bergen. Våre virksomheter kjennetegnes ved at de er idelle AS, det betyr at eventuelle overskudd går tilbake til formålet.

  • Vi følger avkommersialiseringsutvalget tett og har holdt innlegg på innspillsmøte, levert skriftlig innspill til utvalget og bedt om å få plass i referansegruppen.

Vi krever:

  • Tilgang på virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge
  • Opprettelse av innovasjonspott for ideelle på 50 millioner