Hvert år deler vi ut millionbeløp i samarbeid med Egmont Fonden til barn og unge som sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet på grunn av familiens økonomiske situasjon.

Rundt 12 prosent av alle barn bor i familier med vedvarende lav inntekt, noe som utgjør 110 000 barn i Norge (SSB 2022). Disse barna deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn og går dermed glipp av en viktig arena for å treffe andre og få mulighet til å utvikle ferdigheter. For å jobbe mot utenforskap, har vi per 2022 gitt rundt 2500 barn økonomisk støtte gjennom ordningen En håndsrekning. Støtten går primært til fritidsaktiviteter samt utstyr knyttet til skole og annen læring som: 

  • Skøyter, ski og sykler
  • iPads, mobiltelefoner og PCer
  • Utstyr, kontingent, treningsleir i idrettsklubben
  • Klær og sekk til skolestart
Hvem kan søke?

Norske Kvinners Sanitetsforening er garantist for at støtten ikke blir en enkeltstående gave til et barn, men at barnet også får mer langsiktig hjelp for å bedre sin sårbare situasjon. Det er derfor ikke mulig for privatpersoner å søke. Støtten gis via våre Veiledningssentre for pårørende til rusavhengige, våre egne institusjoner som arbeider med barn og unge, og andre kontaktpersoner som helsesykepleier og barnevernspedagog.  

Vi har samarbeidet med Egmont Fonden om denne ordningen siden 2014.

Har du spørsmål om En håndsrekning?

Ta kontakt på e-post: egmont@sanitetskvinnene.no eller telefon 928 20 108.