Image
Tekst: ja betyr ja (logo)

Kampanjen «Ja betyr ja» skal forebygge festvoldtekter blant ungdom.

 

4 av 10 voldtekter i Norge skjer i forbindelse med fest. Typiske kjennetegn ved en festvoldtekt er at både overgriper og utsatt er unge (under 25 år), de kjenner hverandre fra før, og ofte er det snakk om et høyt alkoholkonsum.

Samtykke til sex

Ja betyr ja-kampanjen til Sanitetskvinnene handler om det å sette grenser for seg selv – og respektere andres grenser. Skillet mellom sex og overgrep går nettopp på dette.

Målet med Ja betyr ja er å sette samtykke til sex på dagsordenen. Kampanjen fokuserer på at det skal være helt klart at begge parter vil ha sex. Først når begge har samtykket – gjerne både verbalt og kroppslig – er det greit å ha sex.

Spredning av nakenbilder

Samtykke er like aktuelt med tanke på deling av bilder og videoer i sosiale medier. Deling av nakenbilder/-videoer uten samtykke er også straffbart. Filmer man noe som i ettertid viser seg å være et seksuelt overgrep, risikerer man å bli anmeldt for medvirkning til voldtekt.

Fra virkeligheten

På denne kampanjesiden finner dere tre filmer med sterke historier fra virkeligheten som vi har fått produsert med støtte fra Stiftelsen Dam: https://www.jabetyrja.no

 

 
Besøker skoler Norge rundt

Over hele landet besøker sanitetskvinner ungdomsskoler og videregående skoler for å snakke med elevene om voldtekt og viktigheten av samtykke. I 2018 nådde vi i underkant av 8000 avgangselever gjennom slike skolebesøk.

I russetiden - når alkoholinntaket øker og de unge ekstra utsatt for overgrep – har vi en storstilt kampanje i sosiale medier.

Følg «Ja betyr ja» på Instagram: Bruk emneknaggen #jabetyrja og tagg oss ved bruk av @jabetyrja