Lokalmiljøet er et godt utgangspunkt for å gå i bresjen for nulltoleranse mot vold mot kvinner.

Gjennom aktivt påvirkningsarbeid mot lokalpolitikere, russ og folk flest, samt frivillig innsats overfor dem som er rammet, kan sanitetskvinnene lokalt bidra til å sette en stopper for vold mot kvinner.


Rød knapp

Første skritt på veien for å stoppe vold mot kvinner er å bryte tausheten og snakke om volden. Dette er bakgrunnen for at Norske Kvinners Sanitetsforening tok initiativet til Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner. Rød knapp vil mobilisere til nulltoleranse for vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Les mer om Rød knapp-kampanjen

Tips til lokalforeninger: Inviter gjerne din lokalforening til kommunestyret, slik at dere kan dele ut røde knapper til alle lokalpolitikerne og fortelle om viktigheten av å prioritere gode hjelpetiltak for voldsutsatte og forebyggende arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Røde knapper kan bestilles i nettbutikken vår.

Besøk Rød knapp-kampanjens Facebook-side 

Pressemelding


I forbindelse med FNs internasjonale dag for Stopp vold mot kvinner ble det laget en pressemeldingen. Den tar utgangspunkt i at lokalforeningen skal dele ut røde knapper 25. november, det er markert klammer der dere kan sette inn navn på forening o.l. Pressemeldingen kan endres og tilpasses lokalforeningens aktivitet.

 

Trykkfiler


Trykkfiler til Rød knapp-motiv (under) som kan brukes om dere ønsker å få produsert t-skjorter, banner eller annet.


Sammen mot vold
 

Hvis motivet skal trykkes på et produkt hos et trykkeri vil eps-filen være det beste. Til eget bruk er pdf eller jpeg det enkleste å bruke.

Ja betyr ja

For å forebygge voldtekt og overgrep blant unge er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet holder derfor foredrafg om viktigheten av samtykke til sex for elever på videregående skoler. I tillegg sørger Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier under russetiden.

Les mer om kampanjen Ja betyr Ja


Politisk påvirkningsarbeid

Nasjonalt driver Sanitetskvinnene et utstrakt politisk påvirkningsarbeid. Også lokalt kan man påvirke for eksempel kommunenes handlingsplaner. Har din kommune en oppdatert handlingsplan mot vold i nære relasjoner? Og hvis det er tilfellet: Blir planen regelmessig evaluert og oppdatert?


Veileder om vold og overgrep

Har din lokalforening generelle spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen ble etablert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Krisesentersekretariatet.

Besøk dinutvei.no 


Kontakt oss

Har din forening spørsmål, trenger hjelp til å komme i gang eller ønsker innspill på noe dere jobber med innenfor temaet vold mot kvinner? Ta gjerne kontakt så hjelper vi dere. Kontaktperson for vårt arbeid med vold mot kvinner er:

Ida Hansen

Seniorrådgiver vold

ida.hansen@sanitetskvinnene.no 
Telefon: 995 10 985