Image
Helseprosjekter

Her kan du lese om helseordningen til Stiftelsen Dam og muligheten for å samarbeide om et helseprosjekt med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Formålet med ordningen

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og –tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.


Viktige datoer

Ordningen har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år.

 • Helse vår:
  • 7. februar, søknadsfrist, N.K.S.
  • 15. mars, søknadsfrist, Stiftelsen Dam
 • Helse høst:
  • 7. august, søknadsfrist, N.K.S.
  • 15. september, søknadsfrist, Stiftelsen Dam

Krav til søkere
 • Ta kontakt i god tid før N.K.S. sin søknadsfrist hvis du har en idé til et prosjekt og ønsker å undersøke muligheten for å samarbeide med oss.
 • Tema for prosjektet må være innenfor N.K.S. sine prioriterte områder innenfor kvinnehelse og barn og unge. Les om våre forskningsområder her.
 • Prosjektet må tilfredsstille Stiftelsen Dam sine krav til helseprosjekter.
 • Søker må, innen N.K.S. sin søknadsfrist, sende oss en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse etter oppsatt mal og et budsjett (se vedlagt mal nederst på siden).
 • Søknadens kvalitet vurderes løpende frem til en eventuell innsending.

Dette kan det søkes om
 • Det kan søkes om inntil 1 000 000 kroner per år i maks tre år til prosjekter med helseformål:
  • Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.
  • Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Dette prioriteres og vektlegges

I Stiftelsen Dam sin vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

 • Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning: Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Stiftelsen Dams prioriteringer: I hvilken grad prosjektet oppfyller satsingsområdene til Stiftelsen Dam. I denne ordningen er disse:
  • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
  • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet.

Dette kan det ikke søkes om
 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig.
 • Organisasjonsarbeid.
 • Utdanning og faglitteratur.
 • Utbygging og tilrettelegging av bygg og anlegg.
 • Offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.

Les mer om helseordningen på Stiftelsen Dam sin nettside


Kontaktinformasjon

Aliaksandra Safonava, e-post: aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no

Ida Heiaas, e-post: ida.heiaas@sanitetskvinnene.no

Iselin Løvhøiden, senior prosjektrådgiver (permisjon), e-post: Iselin.Lovhoiden@sanitetskvinnene.no