Image
Forskning på kvinners helse

Norske Kvinners Sanitetsforening har i over 100 år vært opptatt av forskning for å bedre kvinners og barns livsvilkår og helse. Vi har to finansieringskilder til vår forskning: egne fond og Stiftelsen Dam.

Les om muligheten for å søke om forskningsmidler fra N.K.S. sine fond.

Les om muligheten for å søke om forskningsmidler fra Stiftelsen Dam.

 
Det er nå mulig å søke om midler til forskningsprosjekter for perioden 2021-23.

N.K.S. sin forskningsstrategi «Kvinnehelse – fra vugge til grav», 2018-2024, baserer seg på rapporten om «Hva vet vi om kvinners helse?», og strategien er førende for våre tildelinger og prioriteringer innenfor kvinnehelse. I tillegg er barn og unge inkludert som målgruppe i strategien.

Forskningen skal være et verktøy for å tette kunnskapshull, og N.K.S. skal være en initiativtaker og økonomisk bidragsyter til kunnskapsutvikling og forskning på kvinnehelse og barn og unge. Les vår forskningsstrategi her.