Image
Kvinnelig lege forsker på noe, og snur seg for å se i kamera

Sanitetskvinnene har siden 1916 vært opptatt av forskning for å bedre kvinner og barns helse og livsvilkår.

Forskning er viktig på alle områder. Det er denne kunnskapen som gir oss i dag bedre forutsetninger for å enten leve med en sykdom, eller i beste fall bekjempe de ulike sykdommene som rammer oss. Uten forskning ville langt flere i befolkningen hatt smerter livet ut, og i verste fall en kortere levetid. Norske Kvinners Sanitetsforening kom med sin første forskningsstrategi i 2010, «Jentene har rangen», og nåværende strategi, «Kvinner og barn først» kom i 2014.

Sanitetskvinnene planlegger hvilke kunnskapshull som skal tettes for hver strategi som blir publisert, og organisasjonen tar en nøye vurdering for hva som skal stå øverst på prioriteringene for hver strategi. Med en forskningsstrategi kan vi avklare ovenfor befolkningen, myndigheter og andre beslutningstakere, hva som er viktig for oss som Norges største kvinneorganisasjon.

Kvinnehelseforskning

Sanitetskvinnene skal være en ledende aktør innen forskning på kvinnehelse, og er den fremste enkeltbidragsyter til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge. Årlig forvalter organisasjonen 20-25 millioner kroner som kommer fra organisasjonen selv og fra ExtraStiftelsen. Forskningsstrategien «Kvinnehelse - fra vugge til grav» (2018-2024) er førende ved tildeling. Les mer om strategien vår her, eller ved å laste ned forskningsstrategi-filen helt nederst.

Vi har følgende frister for søknader til våre fond:

Egne fond

Det utlyses og tildeles midler fra egne fond en gang i året. Søknadsfrist er 1.oktober, og besluttes endelig av Sanitetskvinnenes sentralstyret i desember med oppstart påfølgende år. 
Kontaktperson: Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver kvinnehelse og forskning.
E-post: elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no 
Telefon: 95 80 24 25.

Søknad sendes post@sanitetskvinnene.no  innen 1. oktober.

Retningslinjer for tildeling finner du i filen helt nederst.

ExtraStiftelsen

Sanitetskvinnene er godkjent søkerorganisasjon i ExtraStiftelsen. Søkere via Sanitetskvinnene skal forholde seg til vår strategi (se overfor) samt ExtraStiftelsen formål som er å fremme helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levevilkår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Forskningsordningen finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til følgende:

  • Ph.D.-stillinger på fagfelt med lite forskningsaktivitet og/eller lite kunnskapsgrunnlag, knyttet til institusjon som kan tildele Ph.D.
  • Postdoktorstillinger knyttet til institusjon som kan tildele Ph.D. innen fagfeltet..
  • Frikjøp av personer i eksisterende forskerstillinger (seniorforskere).

For mer informasjon kontakt Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver kvinnehelse og forskning, på e-post elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no eller telefon 95 80 24 25.

Frist søknad til Sanitetskvinnene 30. april
Endelig frist ExtraStiftelsen: 1.juni

Tildelingen gjøres kjent medio oktober med oppstart påfølgende år.

Les mer om ExtraStiftelsens FoU-ordning her.

Rapport utarbeidet i samarbeid med Kilden Kjønnsforskning.