Image
Ekspressprosjekter

Ekspress er ordningen som gir lokalforeningene til Norske Kvinners Sanitetsforening muligheten til å søke Stiftelsen Dam om støtte til gjennomføring av små prosjekter.

Formålet med ordningen

Formålet er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet i en ordning med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.


Viktige datoer

Ordningen har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år.

 • Ekspress vår:
  • 15. februar, søknadsfrist, N.K.S.
  • 15. mars, søknadsfrist, Stiftelsen Dam
 • Ekspress høst:
  • 15. august, søknadsfrist, N.K.S.
  • 15. september, søknadsfrist, Stiftelsen Dam

Til lokalforeninger som ønsker å søke
 • Søknadsskjemaet er webbasert i Damnett, og det er N.K.S. sentralt som oppretter og gir tilgang til skjemaet.
 • Hvis du har en idé til et prosjekt – ta kontakt og gi en kort beskrivelse av prosjektet samt oppgi en kort og beskrivende tittel på prosjektet.
 • Det er en kontaktperson i lokalforeningen som fyller ut og sender inn søknaden i Damnett.
 • For å få tilgang til søknaden må kontaktpersonen registrere seg som bruker i Damnett her 
  (se brukerveiledning nederst på siden).
 • Prosjektet må tilfredsstille Stiftelsen Dam sine krav til ekspressprosjekter.
 • Dersom lokalforeningen ønsker tilbakemelding på søknaden før den sendes inn, må ferdig utfylt prosjektbeskrivelse etter oppsatt mal sendes til kontaktperson i N.K.S. innen søknadsfristen i N.K.S. (se vedlagt mal nederst på siden).
 • Lokalforeningen fyller ut og sender inn sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Dette kan det søkes om
 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene.
 • Beløp på hele tusen, fra 5 000-30 000 kroner, og prosjektlengde er maks ett år.
 • Støtte til nye tiltak og aktiviteter i prosjekter som allerede har mottatt støtte.
 • Prosjektet må ha oppstartsdato etter tildelingsdatoen, henholdsvis tidligst 16. mai (ekspress vår) og 16. november (ekspress høst).

Dette prioriteres og vektlegges
I Stiftelsen Dam sin vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:
 • Soliditet: Kvaliteten på:
  • De foreslåtte aktivitetene.
  • Beskrivelsen av behovet.
  • Metodene som brukes.
 • Virkning: Antatt virkning av det foreslåtte prosjektet.
 • Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk.
 • Stiftelsen Dams prioriteringer: I hvilken grad prosjektet oppfyller satsingsområdene til Stiftelsen Dam. I denne ordningen er disse:
  • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
  • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
  • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

Dette kan det ikke søkes om
 • Landsomfattende prosjekter.
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne.
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid.
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet.
 • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet.

Du kan få ideer og inspirasjon til prosjekter fra et utvalg av tidligere ekspressprosjekter her.

Les mer om ekspressordningen på Stiftelsen Dam sin nettside.


Kontaktinformasjon

Aliaksandra Safonava, e-post: aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no

Iselin Løvhøiden, senior prosjektrådgiver (permisjon), e-post: Iselin.Lovhoiden@sanitetskvinnene.no