Dette året har vært spesielt for mange, og koronapandemien har ført til store restriksjoner i hvordan vi kan møte mennesker fysisk. Salg av fastelavnsris bidrar blant annet til viktig forskning på kvinnehelse og vi håper at vi kan gå inn i 2021 med mål om selge fastelavnsris på samme måte som tidligere, med noen justeringer og forhåndsregler.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner fra Frivillig Norge. Trykk her. 

Oppdatering 19.01.2021: Strenge nasjonale retningslinjer videreføres

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside. 

For arrangement gjelder følgende regel:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Les mer om de nasjonale tiltakene her. 

Oppdatering 25.01.2021: Kraftige tiltak i ti kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

Regjeringen har innført kraftige tiltak i flere kommuner på Østlands-området. Vi ber deg om å undersøke reglene for arrangementer som gjelder i din kommune. 

 


Webinar om smittevern - Opptak fra 15.desember. NB endringer foreligger

Velkommen til webinar om smittevern i forbindelse med produksjon og salg av fastelavnsris. Lege og førstehjelpsansvarlig i N.K.S Pernille bistår med informasjon om hvordan din forening kan ta riktige smittevernhensyn når det gjelder binding og salg av fastelavnsris. 

I webinaret oppgis det at 20 personer kan samles til binding. Dette gjelder ikke lenger. Se ny oppdatering fra 19.01.2021 over. 

Se webinaret fra 15.desember her:


Smittevernregler i forbindelse med binding av Fastelavnsris

På bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak innført 04.01.2021 anbefaler sekretariatet i N.K.S at det ikke inviteres flere enn 10 personer til et arrangementet og at arrangementene går under bestemmelsen for private sammenkomster på offentlige steder: 

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak 03.01.2021. For private sammenkomster og arrangement gjelder følgende regel:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Dette vil si at bare ti personer kan samles for å binde fastelavnsris. 

Her er de generelle rådene som alle må forholde seg til:

 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene.
 • Sørge for at alle deltakere holder minst 1-meters avstand
 • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.
 • Vask lokaler og utstyr etter hver aktivitet (spesielt dørhåndtak)
 • Sett ut hånddesinfeksjon og engangshansker

Vi anbefaler å gjennomføre flere grupper med 10 personer dersom produksjonen ikke fullføres. Det anbefales også at man heller setter av flere timer per gruppe slik at man ikke møtes flere ganger over kortere tidsrom. Eksempel: Gruppe 1 mandag kl.17.00-20.00, Gruppe 2 fredag kl.17.00-20.00. 

Vi anbefaler den ansvarlige til å tenke gjennom hvordan produksjonen legges opp slik at minst mulig personer berører flere gjenstander

 • Legge til rette for at en person kan få utdelt sitt eget sett med materiell  
 • Unngå «samlebåndproduksjon» og kødannelse
 • Ikke del materiell mellom deltakere. Lag eventuelt stasjoner for påfyll dersom en deltaker for eksempel trenger mer fjær.
 • Bruk gjerne hansker hele tiden, særlig i tilfeller der flere personer må berøre samme gjenstand
 • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet. Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.

Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. En enklere løsning kan være å be deltakerne selv stille med mat og drikke.

Last ned sjekklisten fra veilederen for smittevern i frivillige organisasjoner her:

Smittevernstiltak: Salg av Fastelavnsris

For salgsaktiviteter som loppemarked og julemarked, er det ingen antallsbegrensning. Det er likevel viktig å overholde avstandsbestemmelsene og vurdere hvor mange som kan være i samme rom. Ved mye folk, er det lurt med vakter e.a. som regulerer antall personer i rommet.

Den nåværende situasjonen med Covid-19 endres fra dag til dag, og som organisasjon er pliktet til å følge myndighetenes råd og anbefalinger i henhold til smittevern. Sekretariatet overvåker situasjonen nøye og har følgende vurdering av risiko for salg på stand: 

 1. Tradisjonelt sett selges ris på stand der det er store muligheter for nærkontakt mellom mennesker. Tiltak rundt salg på stand må iverksettes om situasjonen er tilsvarende som dagens situasjon (03.12.2020).
 2. Vi oppfordrer til begrensning av kontakt mellom mennesker og opprettholdelse av 1-meters regelen

N.K.S har derfor følgende anbefalinger for salg av Fastelavnsris:

 1. Prioriter trådløsbetaling – helst gjennom vips
 2. Personer på stand må følge smittevernstiltak. Dvs. utplassering av håndsprit, bruk av hansker, holde 1-meters regelen til kunder og hverandre
 3. Sanitetskvinner i risikogruppen som står på stand må først og fremst ta hensyn til egen helse og heller velge bort stand-salg i år. 
 4. Utdeling av informasjonsmateriell: Unngår overlevering fra person til person. Legg brosjyrer på et bord og anbefal alle som kjøper ris om å ta med en.

Alternative salgskanaler for Fastelavnsris

 1. Gjør en avtale med en butikk som kan selge risen for dere
 2. Ha en ubemannet stand med salg av Fastelavnsris med muligheter for Vipps betaling. Fyll på ved behov og stol på lokalsamfunnet

 
Generelle råd til frivillige organisasjoner
Image
generelle råd
Generelle råd hentet fra Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner