Image
Jubileumsbøker fra 1896-1996

Vil du dokumentere de siste 25 årene til Norges største kvinneorganisasjon?

I 2021 fyller Norske Kvinners Sanitetsforening 125 år og vi ønsker å benytte anledningen til å vise frem vår stolte historie. I forbindelse med vårt 100-års jubileum i 1996 ble det utgitt en jubileumsbok i to bind der organisasjonens første 100 år ble dokumentert. Vi ønsker nå å supplere med dokumentasjon for perioden 1996-2021 og søker en skribent til denne spennende og viktige oppgaven. Målet er å dokumentere historien gjennom et levende dokument som kan formidles i ulike kanaler, formatet er ennå ikke avklart.

  • Engasjementet gjelder for 2020 med mulig oppstart i 2019. Manuskriptet skal være ferdig fra forfatterens side innen utgangen av 2020 slik at en utgivelse kan ferdigstilles til organisasjonens stiftelsesdag 26. februar i jubileumsåret 2021.
  • Manus skal omfatte ca. 120 sider. Noter og litteratur- og kildeliste skal inkluderes i manuskriptet. Manus skal ved innlevering være korrekturlest av forfatter.
  • Lønn etter avtale.
Ønskede egenskaper
  • Svært god skriftlig fremstillingsevne
  • Kreativ, idérik og resultatorientert
  • Positiv og engasjert
  • Selvgående og løsningsorientert
Utdanning/erfaring
  • Høyere relevant utdanning
  • Erfaring med lignende prosjekter  

For nærmere informasjon om engasjementet, ta kontakt med kommunikasjons- og markedssjef Liv Hukset Wang på liv.wang@sanitetskvinnene.no evt. tlf. 91 32 77 87.

CV og kort søknad gjerne sammen med eksempler på tidligere og relevant arbeid, sendes til liv.wang@sanitetskvinnene.no innen 1. september 2019