Skjønnhetstyranniet er en av Norske Kvinners Sanitetsforenings hovedsatsingsområder. Her finner du informasjon om hvordan du kan jobbe med det.

Sanitetskvinnene ser alvorlig på konsekvensene av det økte skjønnhetspresset som særlig jenter og kvinner utsettes for. Gjennom konferanser, åpne møter og deltakelse på aktuelle arenaer vil vi kaste lys på temaet. 

 


Frivillig innsats:

Her er noen forslag til hvordan lokalforeningene kan jobbe med skjønnhetstyranniet. 

 • Åpne møter
  Sanitetskvinnene kan ved å arrangere åpne informasjonsmøter i foreningen, sammen med andre foreninger og/eller i samarbeid med andre fagfora, bidra til å øke kunnskap og bevissthet rundt tema skjønnhetstyranniet/kroppspress. 
   
 • Stand
  Stå på stand med tema skjønnhetstyranniet for å sette fokus og spre informasjon om skjønnhetstyranniet.
   
 • Jente- og guttekonferanser om skjønnhetstyranniet
  Hensikten med konferansen er å øke kunnskap om hvilke konsekvenser det enorme kroppshysteriet har på forholdet til egen kropp, utseende, selvbilde og selvtillit.
   
 • Kronikk
  Kontakt lokal avisen om det er mulig å få inn kronikk eller leserinnlegg i avisen.
   
 • Lokale ambassadører
  Bruk lokale ambassadører/ kjendiser som kan hjelpe dere å sette temaet på dagsorden, og som kan bidra til innslag i avisen.
   
 • Kampanje på skoler
  Forhør dere med ledelsen på den lokale skolen om de vil samarbeide om en kampanje rundt tema Skjønnhetstyranniet.

Aktuelle foredragsholdere:

Her er en liste over foredragsholdere innen tema skjønnhetstyranniet.

 • Kari L. Mogstad – lege og forfatter av boken «Kroppsklemma»
 • Anne Kristine Bergem – psykiater og medvirkende i opplysningsfilmen
 • Dora Thorallsdottir – relasjonsterapeut og medvirkende i opplysningsfilmen
 • Marta Breen – forfatter og foredragsholder
 • Christina Sundgot Borgen – forsker innen kroppsbilde og kroppsopplevelse
 • Jorunn Sundgot Borgen - professor Norges Idrettshøgskole
   
Kontakt oss:

Har din forening spørsmål, trenger hjelp til å komme i gang eller ønsker innspill på noe dere jobber med innenfor temaet skjønnhetstyranniet? Ta gjerne kontakt så hjelper vi dere. Kontaktperson for vårt arbeid med skjønnhetstyranniet er:

Anne-Bente Stigen Berg
Rådgiver folkehelse

anne-bente.stigen.berg@sanitetskvinnene.no
Telefon: 944 97 687