Image
Lapper som henger på en snor med teksten #jeglikerdeg, og tekst fra ulike personer. Ene lappen står det "Du er god nok akkurat som du er <3"

Unge opplever i dag et konstant og usunt press på kropp og utseende som kan ha alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse. Derfor tar Sanitetskvinnene kampen mot skjønnhetstyranniet.

Skjønnhetstyranniet representerer en viktig utfordring knyttet til jenter og kvinners helse og livskvalitet i dag. Press, ungdomsorganisasjonen til Redd barna, har undersøkt kroppspress blant 2000 ungdommer, og fant at 68 prosent av jentene og 52 prosent av guttene ønsket å endre på eget utseende. 43 prosent sier de kjenner på kroppspress i hverdagen.

Som en del av Norske Kvinners Sanitetsforenings arbeid for kvinners helse setter vi fokus på skjønnhetstyranniet som en helseutfordring, vi løfter frem årsakene og konsekvensene og setter det på dagsorden.

Fordi det i størst grad er jentene som rammes, jobber vi særlig for å styrke unge jenter og kvinners forhold til egen kropp. Vårt mål er at alle skal ha trygghet til å være seg selv uten begrenset livsutfoldelse.

Lei av å bli lurt – krev merking av retusjert reklame

Våren 2018 fremmet flere lokale sanitetsforeninger et forslag om forbud mot retusjert reklame i sine kommunestyrer. I Sandnes har sanitetskvinnene fått gjennomslag for forslaget, flere andre lokalforeninger har løftet dette i kommunestyrene. Kravet vårt har vært å forby eller merke retusjert reklame.

I 2015 lanserte vi underskriftskampanjen «Lei av å bli lurt» med et politisk krav om merking av retusjert reklame. Over 26 000 skrev under på kampanjen og alle underskriftene ble overlevert helseminister Bent Høie.

#Jeglikerdeg – vær en god rollemodell

Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv. Med dagens fokus på kropp og utseende trenger barn trygge voksne som hjelper de til å takle skjønnhetstyranniet.

Over hele landet arrangerer lokale sanitetsforeninger åpne møter om skjønnhetstyranniet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller. Rådene blir også spredt gjennom kampanjer i sosiale medier. Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de blir mer bevisste på at de er viktige rollemodeller, og gi råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge.

Sanitetskvinnene vil snu fokus til hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut. Med #Jeglikerdeg utfordrer vi alle til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet og viser at alle kan gå foran som gode rollemodeller.