Unge opplever i dag et konstant og usunt press på kropp og utseende som kan ha alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse. Derfor tar Sanitetskvinnene kampen mot skjønnhetstyranniet.

Skjønnhetstyranniet representerer en viktig utfordring knyttet til jenter og kvinners helse og livskvalitet i dag. Press, ungdomsorganisasjonen til Redd barna, har undersøkt kroppspress blant 2000 ungdommer, og fant at 68 prosent av jentene og 52 prosent av guttene ønsket å endre på eget utseende. 43 prosent sier de kjenner på kroppspress i hverdagen.

Som en del av Norske Kvinners Sanitetsforenings arbeid for kvinners helse setter vi fokus på skjønnhetstyranniet som en helseutfordring, vi løfter frem årsakene og konsekvensene og setter det på dagsorden.

Fordi det i størst grad er jentene som rammes, jobber vi særlig for å styrke unge jenter og kvinners forhold til egen kropp. Vårt mål er at alle skal ha trygghet til å være seg selv uten begrenset livsutfoldelse. 

 

Helseminister Bent Høie mottar magasin hvor han er retusjert
Generalsekretær Grete Herlofsen overrekker helseminister Bent Høie hans egen forside hvor han er retusjert.
Lei av å bli lurt – krev merking av retusjert reklame

Unge jenter, og gutter, streber etter det uoppnåelige ved å ha modeller som rollemodell. Modeller i reklamer på sosiale medier, i magasiner eller på store flater, er "pyntet på" i Photoshop, og gir et urealistisk bilde av hvordan vi egentlig ser ut.

Derfor lanserte vi i 2015 underskriftskampanjen «Lei av å bli lurt» med et politisk krav om merking av retusjert reklame. Over 26 000 skrev under på kampanjen og alle underskriftene ble overlevert helseminister Bent Høie, med en forside av ham selv som retusjert. 

Våren 2018 fremmet flere lokale sanitetsforeninger et forslag om forbud mot retusjert reklame i sine kommunestyrer. I Sandnes har sanitetskvinnene fått gjennomslag for forslaget, flere andre lokalforeninger har løftet dette i kommunestyrene. Kravet vårt har vært å forby eller merke retusjert reklame.

I desember 2019 foreslår regjeringen at all retusjert reklame, der personer er i bildet, skal merkes. Forslaget er sendt til høring, og vi vil oppdatere fortløpende om lovendringene blir vedtatt. Ved å merke retusjert reklame vil forbrukerne bli bevisste på at reklamen ikke viser virkelige kropper og personer. Kravet til å merke retusjerte reklamer vil også gjelde reklame rettet mot norske forbrukere både i Norge og i utlandet.


#Jeglikerdeg – vær en god rollemodell

Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv. Med dagens fokus på kropp og utseende trenger barn trygge voksne som hjelper de til å takle skjønnhetstyranniet.

Over hele landet arrangerer lokale sanitetsforeninger åpne møter om skjønnhetstyranniet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller. Rådene blir også spredt gjennom kampanjer i sosiale medier. Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de blir mer bevisste på at de er viktige rollemodeller, og gi råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge.

Sanitetskvinnene vil snu fokus til hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut. Med #Jeglikerdeg utfordrer vi alle til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet og viser at alle kan gå foran som gode rollemodeller.

 

 

Hvordan bli en god rollemodell?

Psykiater Anne Kristine Bergem har 6 tips til foreldre om hvordan en kan bli en god rollemodell:

  • Lær barna å være kritiske til medienes idealkropper.
  • Vær bevisst på hvordan du snakker om mat og hva du spiser med barna.
  • Hvis du "fikse" på egen kropp viser du barna at du ikke er god nok som du er.
  • Fokuser på hva kroppen din kan, ikke på hvordan den ser ut.
  • Kommenter sjeldent, eller aldri, andres utseende - verken til barn eller så barn hører det.
  • Si hyggelige ting om andre som handler om personlige egenskaper - ikke utseende. 

 

 

 

Les hva generalsekretær Grete Herlofson og hennes to døtre, Karen og Marte, sier om kroppspress og skjønnhetstyranniet i kvinnemagasinet Tara her.