Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press og forventninger, der de i fellesskap med jevnaldrende kan finne trygghet til å være seg selv. Norske Kvinners Sanitetsforening har derfor etablert «Sisterhood – nettverksgrupper for unge jenter».

Sisterhood er et tilbud for jenter i alderen 12-20 år. Norske Kvinners Sanitetsforening har som mål at Sisterhood skal være med på å styrke jentenes selvtillit og selvfølelse, utvikle gode venninnerelasjoner og gi en opplevelse av mestring, og vennskap og respekt for hverandre. Her kan jentene få være akkurat den de er, stille spørsmål om vanskelige tema, og få ekte og ærlige svar. En fast gruppe møtes ukentlig, bestående av 10-12 jenter, gjennom et helt skoleår. Gruppene ledes av våre frivillige og kvalifiserte gruppeledere, som følger Sisterhood-metodikken. Vi samarbeider med Sisterhood Norge som er forankret i Oslo kommune.

I våre Sisterhood-grupper snakkes det om ting som opptar jentene, som vennskap, kjærlighet og sex, nettvett, grensesetting, mobbing, fordommer og fremtid, og ulike tema som kan være flaut for jentene å snakke om hjemme eller med andre voksenpersoner. Gode diskusjoner, utveksling av erfaringer og personlige historier styrker jentenes holdninger og skaper ofte tankevekkere som de tar med seg videre. Sisterhood tilbyr også ulike aktiviteter og opplevelser, som blant annet kino, hjemme-SPA, selvforsvar, yoga, matlaging, keramikkverksted, maling og teatersport. Sisterhood-jentegruppe er et lavterskeltilbud for alle jenter som ønsker å være med i en jentegruppe, uavhengig av bakgrunn, samfunnslag eller kultur.

I Norske Kvinners Sanitetsforening finnes det flere lokalforeninger som har Sisterhood-grupper, og i 2019 starter vi opp med enda flere Sisterhood-grupper rundt om i landet.

Hvem kan bli frivillig gruppeleder i en Sisterhood-gruppe?

For å bli gruppeleder må du være over 22 år og kunne vise frem begrenset politiattest. Du må delta på et todagers gruppelederkurs i regi av Sisterhood Norge. Dere bør være to frivillige fra hver lokalforening, og ønske om å drive Sisterhood skal være forankret i foreningens styre. Jentegrupper holdes ca. to timer i uken gjennom et skoleår så du bør ha kapasiteten til dette. I tillegg hører det med en del forarbeid og etterarbeid.

https://www.youtube.com/watch?v=ztBpj_FbmeE

Vil du vite mer?

Ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst Cathrine Holst Salvesen på e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no