Image
Virksomheter

Sanitetskvinnene har virksomheter innen helse og omsorg over hele landet. Med rundt 1200 ansatte og årlig omsetning på over en milliard kroner, er vi en viktig ideell aktør. 

Som ideell aktør, drives virksomhetene i tråd med Sanitetskvinnenes verdigrunnlag. Mange av virksomhetene har direkte driftsavtaler med helseforetakene eller kommuner som kjøper tjenestene. Norske Kvinners Sanitetsforeningen kan også opprette helsetilbud som det offentlige ikke har mulighet til å prioritere.

Vi skal være en nytenkende og modig samfunnsbygger og ideell velferdsaktør. Virksomhet eid og drevet av Sanitetskvinnene skal:

 • Være preget av verdighet og respekt
 • La brukerne oppleve tilleggsverdien av frivillig innslag der det er hensiktsmessig 
 • Ha et livssynsnøytralt verdigrunnlag
 • Ha et arbeidsmiljø preget av sosialt entreprenørskap, kompetanse, engasjement, samarbeid og tverrfaglig samspill
 • Være drevet med kvalitet i tråd med forskningsbasert praksis
 • Ha kundefokus og brukermedvirkning i praksis
 • Være drevet med bærekraft, miljøbevissthet og økonomisk ansvarlighet
 • Være åpen om økonomi. Økonomisk overskudd skal tilbakeføres virksomheten, til beste for brukerne og utvikling av tjenesten.

Innovasjon og fleksibilitet i tjenesteutvikling skjer i et godt samspill mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og samarbeidspartnerne. Dette fordrer trygghet gjennom: 

 • Stabile arbeidsforhold og tilbud om faste ansettelsesforhold
 • Anstendige lønnsforhold og oppmuntring til heltidskultur
 • Tariffavtale og pensjonsordning
 • Prioritering av kompetanseutvikling

Har du spørsmål om Sanitetskvinnenes ideelle arbeid kan du ta direkte kontakt med virksomheten eller avdelingsleder ideell virksomhet, forskning og utvikling, Brit Eirin Bøe Olssøn på e-post: brit.olssoen@sanitetskvinnene.no 

Her finner du N.K.S. strategi for ideell vekst 2020-2024: