Din støtte bidrar til likestilling og forskning på kvinners helse for å rette opp dagens skjevheter i helse. 

Visste du at det har vært vanlig å forske på mannen når det gjelder sykdommer som rammer alle? Vi vet mindre om typiske sykdommer og lidelser som hovedsakelig rammer kvinner enn om de som rammer menn. Disse skjevhetene er fortsatt ikke rettet opp. Det er ikke likestilling innen helse i dag!   

Gjør en forskjell ved å bli med i Norges største kvinneorganisasjon i kampen for likestilling.

Meld deg inn eller gi en gave til vårt forskningsarbeid!  
 

Derfor krever vi:   


Vi er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige.  

Andre politiske kampsaker 

Les mer om hva vi mener om: 

Høringer og politiske innspill 

Her kan du lese våre høringsinnspill, innspill til statsbudsjett og våre resolusjoner.  

Kontakt: Politisk rådgiver Aurora Eck Nilsen, aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no. Telefon: 920 71 867