-

Se Meg! Junior 2020

Image
Konferanse for barn og ungdom fra 1. - 10- klasse

Siden 2013 har vi arrangert Se meg! konferansen for voksne deltakere. Nå gjør vi noe vi aldri har gjort før og inviterer til Se meg! Junior - hvor deltakerne er barn og unge.
- Går du på skolen i 1. - 10. klasse og bor i Nordland, Troms eller Finnmark? Har du søsken eller foreldre som har eller har hatt et rusproblem?

Vi inviterer DEG og dine trygge voksne til konferansen Se meg! Junior 2020 den 19. mars Kl. 09.00 -14.00 i Alta.

BAKGRUNN:
- Vi vet at det kan være vanskelig å snakke med barn om rusproblematikk og hva dette innebærer.
- Vi vet at det ikke alltid er lett for barna å snakke med foreldre/foresatte om sine opplevelser.
- Vi vet at mange går alene med vanskelige følelser.

DERFOR ER DET VIKTIG AT:
- Barn får kunnskap om rusproblemer på en måte de kan forstå og håndtere.
- Barn har et sted de kan dele erfaringer med barn i lignende situasjoner.
- Familien får tilbud om bistand til å samtale med barna om familiesituasjonen og til å møte barnas behov på en god måte.

PÅ DENNE DAGEN ØNSKER VI Å GI BARNA:
- Relevant informasjon og kunnskap
- Anledning til å møte barn i lignende situasjoner
- Bevissthet om at "det er ikke din skyld"

Samtidig ønsker vi å gi de trygge voksne god og relevant informasjon og bistand til å møte barnas og familiens behov på en god måte.

Vi er så heldige at vi har fått med oss noen av landets beste til å snakke med både barna og de trygge voksne;
Hedvig Montgomery - Foreldremagi, Per Anders Nordengen, Marianne Straume og Alexander Sommerseth + lokale krefter.
(Vi håper også at vår gode venn og alle barns bestevenn, Magne Raundalen kommer - for da blir det et eget Snakkehjørne).


Se meg! Junior vil bli en fagdag fylt med foredrag/informasjon, gruppearbeid, lek og aktivitet.
Deler av dagen vil det være separat opplegg for voksne og barn.

Detaljert program vil utarbeides etter at påmelding er gjort og vil tilpasses aldersgruppen til barna som ønsker å bli med.

Vi dekker reise og opphold for inntil 2 barn og 2 voksne pr. familie.
Reiser dere med egen bil, buss og/eller båt og ønsker utgiftene refundert må reiseregning fremlegges innen 27. mars 2020.
(Du finner reiseregningskjema på
www.dfo.no)
For deltakere med 30 mil eller lengre i reisevei dekkes flyreise hvis mulig. Denne direktebestilles via G Travel i Alta ved å sende en mail til: corporate.alf@gtravel.no eller ring 78449555.
Oppgi: deltakelse på Se meg! Junior 2020
Det vedlagte digitale påmeldingsskjema som du finner i lenken under må fylles ut og sendes inn til oss innen fredag 17. januar 2020.
Det er begrenset antall plasser.

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42475A4076404B50417740?fbclid=IwAR0V8WIYmVQfQxx_ad4C11GYN3GSi7jBhynokCZI82bNLJb5VrErMGXM8n0