Voss DPS N.K.S. Bjørkeli

Døgnenhet innen Voss Distriktspsykiatriske senter. Eies av N.K.S. Hordaland.

Fagområde: Psykiatri

Beskrivelse: Døgnenhet innen Voss DPS og gir tilbud til mennesker med psykiske lidelser i kommunene Voss, Granvin, Vaksdal, Ulvik og Kvam.

Antall ansatte: 63, fordelt på 44 årsverk

Eier: N.K.S. Hordaland

Oppdragsgiver: Driftsavtale med Helse Vest RHF

Direktør: Frédéric André Eftevåg Larsen

Telefon: +47 56 52 39 40

E-post: post@bjorkeli.no

Adresse: Voss Distriktspsykiatriske Senter, NKS Bjørkeli. Bjørkelivegen 27, 5700 Voss

Web: bjorkeli.no