Revmatismesykehuset - Lillehammer

Spesialsykehus for revmatiske sykdommer med poliklinikk, sengeavdelinger og en lærings- og mestringsavdeling. Eies av Lillehammer sanitetsforening.

Fagområde: Revmatologi

Beskrivelse: Spesialsykehus for revmatiske sykdommer med poliklinikk, sengeavdelinger og en lærings- og mestringsavdeling

Antall ansatte: 135

Eier: N.K.S. Lillehammer sanitetsforening

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF og hovedsenterfunksjon for revmatologi i Innlandet etter avtale med Sykehuset Innlandet HF

Daglig leder: Aage Westlie

Telefon: 61 27 95 00

E-post: post@revmatismesykehuset.no

Adresse: Margrethe Grundtsvei 6, 2609 Lillehammer

Web: revmatismesykehuset.no