Østbytunet behandlingssenter

Psykisk helsetjeneste for barn. Eies av N.K.S. Akershus.

Fagområde: Psykisk helsetjeneste for barn

Beskrivelse: Østbytunet har tolalt 29 plasser for barn og familier: 18 barn i skolealder på døgnplass og 4 barn på dag plass. Alle barna gis skoletilbud på egen skole ved institusjonen. I tilegg har familieavdelingen 1 døgplass og 6 dagplasser.

Antall ansatte: 70, fordelt på 57 årsverk.

Eier: N.K.S. Akershus

Oppdragsgiver: Driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Daglig leder: Rolf Lein

Telefon: +47 67 92 20 40

E-post: ostbytunet@gmail.com

Hjemmeside: ostbytunet.no

Adresse: Østbytunet behandlingssenter, Postboks 14, 1477 Fjellhammer