N.K.S. Veiledningssenter for pårørende

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Du trenger ingen henvisning, og vi har kort ventetid.

N.K.S. driver fem veiledningssentre i Sør-Norge, Vest-Norge, Øst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Vi har tilbud til både barn og voksne. Vi gir samtaler på telefon og ved personlig oppmøte. Vi tilbyr samtaler i gruppe. 

Vårt tilbud retter seg mot alle som selv definerer seg som pårørende til en med rusproblematikk eller annen problematikk. Eksempler på pårørende er foreldre, besteforeldre, søsken, annen nær familie, naboer, kollega, arbeidsgiver.

Vi gir også veiledning til samarbeidspartnere og støtteapparat, og arrangerer konferanser sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

Alle ansatte har minimum treårig høyskoleutdanning og relevant videreutdanning og arbeidserfaring.

Vi har taushetsplikt og journalfører ikke samtaler. 

Sør-Norge

Tilbud: Gruppesamtaler
Oppmøte: Alle ukedager i Skien og Kristiansand.
Kontaktinformasjon: tlf: 355 27 705 / epost: post.sor-norge@veiledningssenter.no

Øst-Norge

Målgruppe: Pårørende til rus og pårørende til psykisk syke og spiseforstyrrelser. Tilbyr også samtaler til barn/unge. 
Tilbud: Mestringskurs og gruppesamtaler sammen med samarbeidspartnere. En dag i uken på Lillehammer, samt pårørendekaffe hver tirsdag. Lier hver 1.onsdag i mnd.
Oppmøte: Alle ukedager på Lørenskog. En dag i uken på Lillehammer.
Kontaktinformasjon: tlf: 400 31 093 / epost: postost@veiledningssenter.no

Midt-Norge

Målgruppe: Pårørende til rus og pårørende til psykisk syke, spilleproblem. ROP-lidelser og etterlatte etter rusrelatert dødsfall.
Tilbud: Tilbyr gruppesamtaler for voksne. Arrangerer temakvelder sammen med aktuelle samarbeidspartnere. Tar undervisningsoppdrag på skoler og Universitet. Vi veileder samarbeidspartnere
Oppmøte: Alle ukedager i  Stjørdal. Månedlige tilbud i Kristiansund, Orkanger, Ørland, Røros og Namsos
Kontaktinformasjon: tlf: 451 42 144 / epost: post.mnorge@veiledningssenter.no

Nord-Norge

Målgruppe: Pårørende til rus, og personer med ROP-lidelser og psykisk syke.
Tilbud: Tilbyr gruppesamtaler for barn, grupper for voksne og mestringskurs. I tillegg er det månedlige samtaletilbud i Hammerfest og jevnlige samtaletilbud i Tromsø. Tilbyr samtaler til pårørende i alle aldersgrupper, aktivitet- og samtalegrupper for barn, grupper for voksne, mestringskurs, årlig Se meg! konferanse og temakvelder alene eller sammen med aktuelle samarbeidspartnere. Tett samarbeid med flere av sanitetsforeningene rundt åpne møter/informasjonskvelder. Tar undervisningsoppdrag på ulike institusjoner som jobber innen feltet rus/psykisk helse, skoler, barnehager og Universitet
Oppmøte: Alle ukedager i Alta eller Bodø.  I tillegg er det månedlige samtaletilbud i Hammerfest.
Kontaktinformasjon: tlf: 957 23 262 / epost: post.nnorge@veiledningssenter.no

Vest-Norge: 

Målgruppe: Rus og pårørende til psykisk syke, innsatte i fengsel og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall.
Tilbud: Grupper for barn, ungdom og voksne. Bidrar med undervisning og informasjon til skoler og institusjoner. Samarbeider med flere kommunale instanser samt sykehus, institusjoner og fengsel.
Oppmøte: man-tors i Sandnes og alle ukedager i Haugesund.
Kontaktinformasjon: tlf: 51 66 42 02 / 952 88 061 / epost: kontakt@veiledningssenter.no og Haugesund: tlf: 52 71 78 80 / epost: haugesund@veiledningssenter.no

Veiledningssentrene har meldeplikt til offentlige etater ved bekymring.