N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Alderpsykiatri og Huntington sykdom. Eies av Bergen sanitetsforening.

Fagområde: Alderpsykiatri og Huntington sykdom

Beskrivelse: Utredning og behandling av mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom

Antall ansatte: 150, fordelt på 96 årsverk

Eier: N.K.S. Bergen sanitetsforening

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Driftsavtale med Helse Vest RHF

Daglig leder: Frode Wikne

Telefon: 56 15 10 00

E-post: olaviken@olaviken.no

Adresse: N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal

Web: olaviken.no