N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

Behandlingssted for ungdom med rusproblemer. Eies av N.K.S. Sør-Trøndelag.

Fagområde: Rusbehandling

Beskrivelse: Behandlingssted for ungdom med rusproblemer. Bo - og arbeidsfellesskap mellom misbrukere og terapeuter

Antall ansatte: 26, fordelt på 26 årsverk

Eier: N.K.S. Sør-Trøndelag

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Midt-Norge RHF

Daglig leder: Pia Christin Bjordal

Telefon: 73 82 54 10

E-post: post@kvamsgrind.no

Adresse: N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Bjørkmyr, Bratsbergveien 255, 7036 Trondheim

Web: kvamsgrind.no