N.K.S. Kløveråsen

Utredning og kompetansesenter for demens. Eies av N.K.S. Nordland.

Fagområde: Demens

Beskrivelse: Utredning og kompetansesenter for demens i poliklinkk og sengepost

Antall ansatte: 33, fordelt på 29 årsverk

Eier: N.K.S. Nordland

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Nord RHF

Daglig leder: Liv Herder

Telefon: 75 55 16 10

E-post: post@kloverasen.no

Adresse: N.K.S. Kløveråsen, Junkerveien 67, 8076 Bodø

Web: kloverasen.no