N.K.S. Grefsenlia AS

Psykiatri, Huntington sykdom, bo -og omsorgsenhet. Eies av N.K.S. Oslo fylke.

Fagområde: Alderspsykiatri, Huntington sykdom, heldøgns omsorgstilbud innen psykisk helse

Beskrivelse:

  • Alderspsykiatri – Utredning og behandling av mennesker med alderspsykiatriske lidelser, behandlingstid 3-6 måneder.
  • Huntington – heldøgnsplasser og dagtilbud til personer med Huntington sykdom
  • Ressurssenter innenfor Nasjonalt Fagnettverk Huntington
  • Mestringstiltaket – boliger med heldøgns omsorgstilbud til personer med psykiske lidelser

Antall ansatte:

Eier: N.K.S. Oslo fylke

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver:

  • Alderspsykiatri - Rammeavtale Helse Sør-Øst RHF
  • Huntington - Avtaler med bydeler/kommuner i Oslo og østlandsregionen
  • Mestringstiltaket - Rammeavtale med Oslo kommune ved Velferdsetaten

Daglig leder: Guri Ingvaldsen

Telefon: 22 09 15 10

E-post: firmapost@grefsenlia.no

Adresse: N.K.S. Grefsenlia, Aschougsvei 37, 0587 Oslo

Web: grefsenlia.no