N.K.S. Fayehagen

Fagområde: Multi-funksjonshemmede barn og unge

Beskrivelse: Spesialavlastnings-bolig for familier med multifunksjonshemmede barn og unge bosatt i Bergen.

Antall ansatte: 38, fordelt på 21 årsverk

Eier: N.K.S. Bergen sanitetsforening

Organisasjonsform: Underenhet N.K.S. Bergen sanitetsforening

Oppdragsgiver: Driftsavtale Bergen kommune

Daglig leder: Anders Maanum

Telefon: 55 30 21 50

E-post: nks.fayehagen@fayehagen.no

Adresse: N.K.S. Fayehagen, Welhavens gt. 72, 5006 Bergen

Web: fayehagen.no