Jæren Distriktpsykiatriske senter

Utredning og behandling av psykiatriske pasienter. Eies av N.K.S. Rogaland.

Fagområde: Psykiatri

Beskrivelse: Utredning og behandling av psykiatriske pasienter over 18 år i sengepost, poliklinikk. Ambulant akutt-team

Antall ansatte: 280, fordelt på 150 årsverk

Eier: N.K.S. Rogaland

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Vest RHF

Daglig leder: Nina Bolme Steinsholt

Telefon: 51 77 69 00

E-post: post.jdps@ihelse.net

Adresse: Jæren Distriktpsykiatriske senter, Austbøvegen 16, 4340 Bryne

Web: jdps.no