Hospice Sangen

Palliativ behandling med aktiv og helhetlig pleie og omsorg. Bygningsmasse eies av Hamar sanitetsforening.

Fagområde: Palliativ behandling med aktiv og helhetlig pleie og omsorg.

Beskrivelse: Drives av Lovisenberg Diakonale sykehus. Bygningsmasse eies av NKS Hamar.

Antall ansatte: 1

Eier: Hamar sanitetsforening

Organisasjonsform: Stiftelse

Daglig leder: Bente Sydtangen

Telefon: 62 54 20 90

E-post: sangen@lds.no

Adresse: Hospice Sangen Lovisenberg Diakonale Sykehus, Høiensalsgt. 74, 2317 Hamar

Web: lds.no/avdelinger/hospice-sangen/