Gartnerveien barnehage og habilitering

Privat spesialbarnehage for barn med nedsatt funskjonsevne. Eies av Østre Bærum sanitetsforening.

Fagområde: Barnehage og habilitering

Beskrivelse: Privat spesialbarnehage for barn med nedsatt funskjonsevne

Antall ansatte: 6, fordelt på 6 årsverk

Eier: N.K.S. Østre Bærum sanitetsforening

Organisasjonsform: Underenhet Østre Bærum sanitetsforening

Oppdragsgiver: Tilskudd fra Bærum kommune

Daglig leder: Heidi Qvale Sørensen

Telefon: 67 10 21 80

E-post: post@gartnerveien.no

Adresse: Gartnerveien Barnehage og habilitering, Gartnerveien 8, 1356 Bekkestua

Web: gartnerveien.no