10. Personopplysninger om mindreårige

N.K.S. sentralt v/ rådgiver for barn og oppvekst behandler sensitive personopplysninger om barn i forbindelse med søknader til prosjektet ‘Min dag i dag’ og ‘En håndsrekning’ som handler om å gi drømmedager til barn i en vanskelig livssituasjon. Det blir bedt om uttrykkelig skriftlig samtykke til å behandle disse opplysningene fra foreldre og fagpersoner som sender inn søknadene. Søknadene slettes etter at regnskapsopplysningene ikke er oppbevaringspliktige lenger. Søknadene behandles fortrolig og det benyttes tilgangskontrollmekanismer.