Vennskap og gode opplevelser for barn
Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Vennskap og gode opplevelser for barn

Sanitetskvinnene har fått midler fra Reidar og Gunnar Holsts legat til prosjekter som vil gjøre en forskjell i barn og unges hverdag. Fem sanitetsforeninger har fått midler til lokale prosjekter og N.K.S. Min dag i dag har fått midler til 80 store dager.

– Sanitetskvinnene jobber for at alle barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og delta på lik linje med andre barn. Det ser vi også blant prosjektene som har fått støtte fra Reidar og Gunnar Holsts legat. Det er foreninger som har fått midler til ferieopphold, varmmat på skolen, jentegrupper for unge jenter som faller utenfor andre arenaer og innkjøp av nettbrett, sier Cecilia Skavlan, fagkonsulent barn og unge.


Vennskap som gror

Kvernvik sanitetsforening er en av de fem lokale foreningene som har fått midler. Med prosjektet «Vennskap som gror» vil de sørge for at de eldste barna i barnehagen får gode kulturopplevelser sammen med familien sin.

– Kvernvik sanitetsforening arrangerer kulturtreff med blant annet teater, maleverksted og eventyr. Blant familiene som deltar er det både familier som nylig har flyttet til Kvernvik og nylig bosatte innvandrerfamilier. Dette gir en arena der barna blir godt kjent før skolestart og der de voksne kan bygge nettverk i bygda, forteller Skavlan.


Følgende prosjekter har fått midler:

  • Kvernvik sanitetsforening, 50 000 kr til varmmatprosjekt ved Smiodden skole
  • Lier sanitetsforening, 7 000 kr til Jentegrupper for jenter på 8. trinn som faller utenfor andre sosiale arenaer
  • Lillehammer sanitetsforening, 40 500 kr til ferieopphold på Kløverstua
  • Mandal Sanitetsforening, 21 000 kr til innkjøp av nettbrett
  • Øyestese sanitetslag, 14 000 kr til prosjektet «Vennskap som gror»
  • N.K.S. Min dag i dag, 30 000 til 80 «Store dager» for barn som har det vanskelig over tid


Dette er Reidar og Gunnar Holsts legat

Sanitetskvinnene har i en årrekke fått midler fra Reidar og Gunnar Holsts legat til prosjekter for barn og unge. Legatet er en stiftelse med humanitært formål. Stiftelsen eier i dag 50 % av aksjene i selskapet Anthon B Nilsen AS. Selskapet står bak utvikling og drift av private høyskoler og fagskoler i Norge og Sverige, og utvikler og forvalter næringseiendom.

Stiftelsen støtter tiltak til fordel for barn og ungdom, og årlig deles det ut 6-7 millioner kroner til frivillige organisasjoner, allmennyttige prosjekter og enkeltpersoner. Stiftelsen har eget styre som forvalter stiftelsens midler. Styret har tre satsnings-områder for den kommende toårsperioden: Mobbing, fattigdom og psykisk helse.