En god skolestart
Illustrasjonsbilde/Flickr: Lucélia Ribeiro

En god skolestart

I disse dager starter barn og unge i hele landet et nytt skoleår. For noen kan det være ekstra utfordrende pga. familiens økonomiske rammer. I samarbeid med Egmont Fonden gir Sanitetskvinnene en håndsrekning til de som trenger det.

Alle barn og unge ønsker å være del av et felleskap. Det kan være å ha de samme tingene som de andre har eller være med på det samme som de andre er med på. 

Inkludering

Rundt 101 000 eller 10,3 prosent av barn i Norge lever i familier som kan betegnes som fattige (SSB 2016). Regjeringens strategi mot barnefattigdom sier at det er viktig at barn og unge ikke stenges ute fra fellesskap på grunn av økonomi.

For barn som lever i fattigdom handler det om deres manglende muligheter til å delta på lik linje med andre og til utvikling. Barn sammenlikner seg med andre i samfunnet, som for eksempel de andre i klassen, jevnaldrende og naboer. Det handler ikke om å sammenlikne seg med de rikeste, men å mangle det vanlige barn har i fellesskapet. Disse barna blir ofte ertet og mobbet på grunn av materielle manglende de opplever.

En jente (15) fra Oslo med flyktningbakgrunn har fått støtte til tegnekurs og klassetur. Hun er glad i å tegne og ønsker å bli kjent med andre barn og unge med samme interesse. Klassetur er viktig for sosial etablering i skolemiljøet, og en slik tur kan være med på å skape varige vennskapsbånd.

Derfor gir Sanitetskvinnene, i samarbeid med Egmont Fonden, midler så disse barna kan få delta i fritidsaktiviteter, eller får utstyr som gir dem mulighet til aktivitet og sosial aksept. I 2017 støttet Sanitetskvinnene:

  • 74 skolebarn med sykkel, pluss utstyr, tilsvarende en verdi på kr 300 000
  • 55 skolebarn med klær, skolesekk og utstyr, tilsvarende en verdi på kr 200 000
  • 85 skolebarn med PC, nettbrett og mobil, tilsvarende en verdi på kr 400 000

Så langt i år har Sanitetskvinnene støttet 

  • 70 skolebarn med sykkel pluss utstyr, tilsvarende en verdi på kr 280 000
  • 30 skolebarn med klær, skolesekk, tur og utstyr, tilsvarende en verdi på kr 110 000
  • 59 skolebarn med PC, nettbrett og mobil, tilsvarende en verdi på kr 250 000

Egmont Fonden

Siden 1920 har Egmont Fonden gitt en håndsrekning til noen av de som har det vanskeligst i samfunnet. Egmont Fonden er en organisasjon som jobber for et godt liv for barn og unge, og støtter nytenkning og metodeutvikling og legger særlig vekt på forbedring av prosjekter med dokumentert effekt. Sanitetskvinnene har samarbeidet med Egmont Fonden siden 2014. 

Les mer om Sanitetskvinnenes arbeid for barn og unge her