Image
Reg samlinger

En uke i året setter sanitetskvinner over hele landet felles søkelys på et av sine sentrale arbeidsområder.

Uke 39 hvert år markerer sanitetskvinner over hele landet Sanitetens uke. Utgangspunktet for denne informasjons- og aktivitetsuken er å informere om organisasjonens arbeid gjennom å fokusere på et bestemt tema som i 2019 er førstehjelp for eldre gjennom  dugnaden "Sammen redder vi liv".  

Tema og materiell er det samme over hele landet, men hvordan lokale sanitetskvinner velger å markere Sanitetens uke vil variere fra sted til sted. Noen sanitetsforeninger trommer sammen til folkemøte, andre står på stand i byen for å informere om temaet.