Førstehjelpsressurser i Trondheim

N.K.S. er med i den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Dugnaden ble startet på initiativ av regjeringen, Helsedirektoratet leder og koordinerer dugnaden og Gjensidigestiftelsen finansierer de ulike prosjektene som inngår i dugnaden. 

Prosjektet Sammen redder vi liv – førstehjelp for eldre har tatt en pause på grunn av situasjonen med korona-pandemien. Vi regner med at prosjektet starter opp igjen i august 2021.

Kontakt prosjektleder for gjenoppfriskningskurs for førstehjelpsressurser som allerede er etablert, eller opplæring for nye: pernille.naess@saniteskvinnene.no. Tlf: 932 19 484.

Vi har en rekke planer på gang fremover, blant annet et eget opplegg rundt opplæring i bruk og registrering av hjertestartere, stands på "Generasjonsfestivalene" som arrangeres i forbindelse med 125-årsjubileet, oppdaterte kurs med mer!

En rekke frivillige organisasjoner er med i dugnaden «Sammen redder vil liv», og har ulike ansvarsområder og målgrupper, for eksempel Røde Kors (barnehager), LHL (grunnskoler), mange idrettsforbund og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (appen «Hjelp 113»).

Hovedmålene til dugnaden er at flere skal overleve akutt sykdom og skade, og at færre skal få permanente ettervirkninger. Derfor må befolkningen få mer informasjon om symptomer på akutt og alvorlig sykdom, når man skal varsle 113 og hva man selv kan gjøre i en akuttsituasjon.

Sanitetskvinnene har fått ansvaret for målgruppen eldre, og vi skal bidra til at eldre får informasjon om symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertestans, når man skal ringe 113 og enkel praktisk førstehjelp.

Det viktigste i vår satsing er at eldre skal gjenkjenne symptomer på akutt, alvorlig sykdom, og at flere må ringe 113 – særlig ved hjerneslag og utypiske hjerteinfarkt.

Det er laget et undervisningsopplegg til «Sammen redder vi liv – førstehjelp for eldre» som består av en undervisningsdel som handler om å gjenkjenne symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og annen alvorlig og akutt sykdom hos eldre. Det viktigste med opplæringen er å få flere til å ringe 113 når de opplever disse symptomene hos seg selv eller andre. Så følger en kort praktisk del om bevisstløshet og hjertestans, inkludert opplæring i korrekt teknikk for hjertekompresjon.

Vi ønsker også å nå bredt ut med informasjon om symptomer og viktigheten av å varsle 113. Informasjon kan spres gjennom stands, gatestunts, temamøter, oppslag i lokalpresse og dele informasjon på Facebook.

Hvorfor eldre som egen målgruppe?

I dag er det nesten 900 000 av Norges befolkning som er 67 år og eldre. Om få år vil det være over en million alderspensjonister.

Mange akutte og alvorlige sykdommer og skader kan også ramme yngre aldersgrupper, men de fleste av de akuttmedisinske tilstandene rammer likevel flest eldre. Disse tilstandene vi har med vårt delprosjekt i dugnaden:

  •  Hjerneslag har gjennomsnittsalder på ca. 75 år
  •  Hjerteinfarkt har en gjennomsnittsalder på ca. 70 år
  •  Hjertestans har en gjennomsnittsalder på ca. 66 år

Målgrupper for opplæring og informasjon:

  • De eldre selv
  • Pårørende
  • Fagfolk, eks. de som jobber i eldreomsorg
  • Kvinner generelt
  • Folk i lokalsamfunnet som kan nås gjennom gatearrangementer, stands og åpne møter
Kvinner og hjertehelse

Det er viktig å formidle at kvinner kan ha andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Kvinner har også til dels andre risikofaktorer enn menn, derfor har vi laget et eget opplegg for kvinner om hjertehelse. Dette opplegget er relevant for kvinner i alle aldre, og handler også om hvordan man kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Førstehjelpsressurser

I forbindelse med prosjekter «Sammen reder vi liv – førstehjelp for eldre» er det lært opp 80 førstehjelpsressurser. Dette er lokale sanitetskvinner som har fått opplæring i opplegget som er laget rundt førstehjelp for eldre. De kan komme rundt og holde opplæring i lokalforeningene.

Dersom det ikke er en førstehjelpsressurs i nærheten, går det an å benytte ressurser i egen forening. Har dere noen med helsefaglig bakgrunn eller kunnskap om førstehjelp, så kan de kontakte prosjektleder Pernille Næss og få tilgang til undervisningsopplegget «Sammen redder vi liv – førstehjelp for eldre». Sjekk også om dere har en lokal Omsorgsberedskapsgruppe som kan bidra med noe.

Vi ønsker enda flere førstehjelpsressurser! Ta kontakt med prosjektleder Pernille Næss for å arrangere opplæring av flere førstehjelpsressurser!

Nødplakater - hvordan bli tryggere på tur

Sanitetskvinner kan bidra til at hjelpen kommer raskere frem om noen blir rammet av akutt skade eller sykdom ute på tur. I utmark er det viktig at nødetatene vet GPS-koordinatene dit de skal. Mange har lastet ned appen 113 som automatisk gir GPS-koordinater til nødetatene, men ikke alle vet om dette, og i en stresset situasjon kan det være vanskelig å plutselig skulle laste ned en app eller finne koordinatene på annen måte.

Ved å henge opp nødplakater på sentrale turmål vil man både ha koordinatene til det aktuelle turmålet umiddelbart tilgjengelig, men vi bidrar også til å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av å laste ned appen 113. Nedenfor finnes en veileder til hvordan lage en nødplakat. Husk at dere må spørre om tillatelse til å henge opp nødplakater (hør med kommunen). Ellers trenger dere en printer, klistremerke med vår logo og mulighet til å laminere.

Vi har avtale med Norsk Luftambulanse om at vi kan bruke vår logo på deres plakat.

Gi kløverturen en ekstra mening - gå tur og heng opp nødplakater!

 

 

 

 

Spørsmål om satsingen "Sammen redder vi liv - førstehjelp for eldre"?

Ta kontakt med prosjektleder Pernille Næss i N.K.S.-sekretariatet

På e-post: pernille.næss@sanitetskvinnene.no

Mobil: 932 19 484