man 21/10/2019

Samling for ansatte i en N.K.S. eid virksomhet

Lokal- og fylkesforeningene i N.K.S. eier til sammen 60 virksomheter med vel 1500 ansatte.  Virksomhetene opererer innenfor ulike områder – fra barnehager, barnevern, somatisk og psykisk spesialistsykehus og sykehjem. Som en ideell aktør, er vi opptatt av at også de ansatte har kunnskap om vår organisasjons stolte historie og ikke minst hva vi gjør i dag.  Blant annet er vi en stor forskningsaktør, og har også som medlemsorganisasjon i ExtraStiftelsen, tilgang på midler til helseprosjekter.

21. oktober inviterer vi derfor ansatte i våre virksomheter til en egen informasjonsdag om Norske Kvinners Sanitetsforening.  Her vil du kunne treffe ansatte i N.K.S.’ sekretariatet og bl a høre mer om organisasjonen:  

  • vår rolle i utviklingen av velferdssamfunnet
  • som ideell aktør i 2019
  • som frivillig organisasjon – en uutnyttet tilleggsverdi for ideelle virksomheter?
  • finansiering av helseprosjekter
  • forskningsaktør
  • politisk påvirkning

Dato: mandag 21. oktober 2019
Klokken: 10:00 -16:00
Hvor: Kirkegata 15, Oslo 0153
Påmelding til: marianne.lindholm@sanitetskvinnene.no

Påmelding innen: 27. september 2019

Kostnader til reise og opphold må dekkes av arbeidsgiver. Det blir servert lunsj.

Velkommen til oss!