Samarbeid mellom kommuner, helseforetak og organisasjoner kan bidra til et best mulig samlet tilbud til pårørende ved å supplere og understøtte hverandre.

Vi erfarer ofte at helsetjenestene ikke har nok kompetanse om, eller ressurser til, å sette seg inn i pårørendes situasjon eller gjøre seg kjent med hva som finnes av tilbud og tiltak for pårørende. Mange pårørende melder til oss at de opplever det vanskelig å få og finne hjelp til egne behov.

Veiledningssenteret ser det derfor som en viktig oppgave å videreformidle og dele vår erfaring og kompetanse med kommuner, spesialisthelsetjenester og andre ideelle organisasjoner som har et ansvar overfor pårørende, gjennom ulike kurs og foredrag. Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er derfor en viktig del av vår virksomhet.

Hvorfor vi ønsker samarbeidspartnere
 • Øke kunnskap rundt pårørendes behov og rettigheter
 • Nå ut til flere pårørende
 • Bygge relasjoner mellom oss og samarbeidspartnere
 • Danne et godt samarbeid med kommune, spesialisthelsetjeneste, ulike organisasjoner og andre. 
Hvordan vi gjør det
 • Vi har satellitt-kontor i noen kommuner.
 • Samarbeidsavtaler med kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • Gir råd til kommuner og spesialisthelsetjeneste som ønsker å bedre sin pårørendeoppfølging.
 • Plasserer brosjyrer og plakater hos andre tjenester.
 • Deler ut informasjonsmateriell til samarbeidspartnere og andre.
 • Tar undervisningsoppdrag i regi av senteret.
 • Er aktive på Facebook og andre sosiale medier. Stands på ulike arrangement.
 • Vi deltar på markeringene rundt Verdensdagen for psykisk helse, Overdosedagen, Pårørendedagen, m.fl.
 • Veiledningssentrene blir omtalt i ulike avisoppslag, innlegg og annet.

Ta kontakt med din region dersom du ønsker å samarbeide med N.K.S. Veiledningssenter for pårørende.

Brosjyre med kontaktinformasjon kan du finne her. 

For å lære mer om hvordan vi arbeider kan du lese vår faglig føring og praksis her.