Image
lege og pasient

Lillehammer Revmatismesykehuset utreder, behandler og rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer. I tillegg  har sykehuset oppgave innenfor forskning, opplæring av pasienter og pårørende, og utdanning av helsepersonell. 

Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF og hovedsenterfunksjon for revmatologi i Innlandet etter avtale med Sykehuset Innlandet HF

Administrerende direktør: Benedikt Philipp Wetzel

Telefon: 61 27 95 00

E-post: post@revmatismesykehuset.no

Adresse: Margrethe Grundtsvei 6, 2609 Lillehammer

Web: revmatismesykehuset.no

Eies av: Lillehammer Sanitetsforening