Image
Aktiv mestring hos Rehabilitering Vest

Rehabilitering Vest tilbyr dag- og døgnrehabilitering for mennesker med sykdom i muskel og skjelett. Vi hjelper deltakeren med å forstå og bedre egen helsetilstand. Målet er å gjøre det lettere å være aktiv sosialt og i arbeid/skole.

Les mer på hjemmesidene våre: Hjem - Rehabilitering Vest AS og hos Helse-Vest: Rehabilitering Vest - Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Eier: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Oppdragsgiver: Helse Vest RHF

Direktør: Kari Nådland

Enhetsleder: Tor Helge Grønflaten

Telefon: 52 80 50 00

E-post:  post[at]rehabiliteringvest.no (ikke for deltakerhenvendelser) 

Besøksadresse: Karmsundgaten 134, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund