banner doula

Skriv under på oppropet og krev at Flerkulturell doula får en bærekraftig  finansering. Din signatur er med på å synliggjøre behovet overfor norske politikere. Se brevet vi sender.  

Telefon

Slik behandler vi dine personopplysninger

Når du signerer underskriftskampanjen lagres personopplysningene du oppgir i vårt system. Vi sender deretter videre ditt navn til den myndighet eller mottaker som står oppført i aksjonen. Vi videreformidler ikke din epostadresse eller ditt mobilnummer. Har du ikke krysset av for mottak av nyhetsbrev vil dine personopplysninger bli slettet fra vårt system når aksjonen er ferdig og saken er avklart.

Bli medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening i dag! 

- Det beste av alt var da hun kom inn i operasjonssalen sammen med meg, støttet meg og roste meg. Og sa at du må ikke være redd, for jeg var veldig redd. Fordi du vet at man har ikke noen fra familien sin, hverken søster mor eller noe annet, så jeg følte at hun var min søster ved siden av meg. 

Image
rehab

Rehab er en av 160 kvinner som har fått støtte på sitt eget morsmål under fødsel. Nå risikerer vi at tiltaket forsvinner grunnet manglende finansiering/økonomi.

Flerkulturelle doulaers tilstedeværelse fremmer mestring, makt og kontroll over eget liv for de fødende. Dette gir økt livskvalitet både for mor og barn. Tilbudet inkluderer part­nerne som viktige støttespillere for den fødende og fremmer dermed integrering, likestilling og likeverd. Flerkulturell doula styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselom­sorg. 

Vi møter kvinner som opplever å ikke kunne formidle bekym­ringer, behov og smerter før, under og etter fødsel. Det som kun skal skape glede oppleves som noe traumatisk. Dette kan ha store konsekvenser for den enkelte kvinne, hennes fysiske og psykiske helse samt tilknytningen til barnet. Enkelte grupper innvandrerkvinner:

  • har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner under fødselen

  • får mindre smertelindring

  • har høyere risiko for dødfødsel

  • er overrepresentert blant dem med barseldepresjon 

 
Image
Første kull

 


 

Image
doula

N.K.S. tilbyr Flerkulturell doula til gravide innvandrerkvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon. Deler av finansieringen forsvinner ved årsskiftet 2020/2021, og sykehusene i Oslo, Lørenskog, Trondheim og Drammen står i fare for å miste tilbudet til gravide i sine regioner. 

Flerkulturell doula er likeverdige helsetjenester i praksis. Politikerne må sikre en bærekraftig finansiering, slik at vi sikrer at kvinner med behov får dette tilbudet - uavhengig av hvor de bor i landet.

Dette kan vi ikke akseptere.