Sanitetskvinne skal sammen med Bergen Sanitetsforening gjennomføre en kartlegging og behovsanalyse i Bergen og omegn som grunnlag for innretning av et lavterskel frivilligdrevet kvinnehelsehus. 

Vi søker deg med høyere utdanning med noe erfaring fra analyse- og kartleggingsarbeid enten gjennom studie eller arbeid. Har du bakgrunn fra helsesektoren, og om mulig innenfor migrasjonshelsekompetanse, er det en fordel. En ideell kandidat vil også forstå frivilligheten i store organisasjoner. Prosjektleder skal produsere en analyse med forslag til hvor det er mest hensiktsmessig å starte opp, og en prioritert rekkefølge over tilbudene som kvinnehelsehuset bør inneholde. Arbeidet innebærer tett kontakt med målgruppen gjennom fokusgruppesamlinger, kartlegging av andre organisasjoners tilbud, samt nettverksbygging med lokale beslutningstakere.

Dersom behovsanalysen viser behov for et kvinnehelsehus, innebærer det også å søke om forlengelse av prosjektet for etablering av selve kvinnehelsehuset, samt sikre en metodikk for utrulling av kvinnehelsehus i regi av sanitetskvinnene i de største byene.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Migrasjonshelsekompetanse, herunder kvinners seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen eller andre sårbare grupper
 • Master innenfor helse eller samfunnsvitenskap
 • Erfaring fra frivillig arbeid og kunnskap om offentlig helsesektor
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges
Formelle krav
 • Minimum 3 årig høyskole
 •  Analytisk, herunder dokumentert metodekunnskap
 •  God fremstillingsevne - muntlig og skriftlig
 Stillingen innebærer:
 •  Overordnet ansvar for prosjektplanlegging, framdrift, samarbeidsrelasjoner og økonomistyring
 • Gjennomføring av behovsanalysen ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder
 • Analyse og sammenstilling av data
 •  Ferdigstilling av analysen med anbefalinger fremstilt i en sluttrapport
 • Formidling av resultater i ulike interne og eksterne fora
 •  Eventuelt jobbe for å skaffe videre finansiering

Rapportering: Stillingen er del av N.K.S. sekretariatet avdeling ideell virksomhet, forskning og utvikling i Oslo, men har arbeidssted Bergen.

Prosjektperiode: 15. september – 15. juni 2020. 

Les mer om stillingen og søk via finn.no her.