Image
bilde av barn på huske

N.K.S. Østbytunet behandlingssenter AS er en psykisk helsetjeneste for barn innenfor spesialisthelsetjenestsen. Senteret har tilsammen 29 plasser for barn og familier, og barna gis skoletilbud på egen skole ved institusjonen. I tillegg har familieavdelingen døgnplass og dagplasser.

Eier: N.K.S. Akershus

Daglig leder: Rolf Lein

Telefon: +47 67 92 20 40

E-post: ostbytunet@gmail.com

Hjemmeside: ostbytunet.no

Adresse: Østbytunet behandlingssenter, Postboks 14, 1477 Fjellhammer