Samarbeidet mellom Orkla og N.K.S. skal bidra til å gjøre hverdagen bedre for sårbare grupper under koronapandemien.

Vi vil gratulere 11 sanitetsforeninger med tildeling av til sammen 149 stk. nettbrett for isolerte eldre. Vi har valgt å kjøpe inn Komp nettbrett fra No Isolation. Det er flere årsaker til dette, men først og fremst sikkerhet og enkel teknologi for sluttbrukeren. Det vil bli gitt opplæring til foreningen i bruk av nettbrettene.

Nettbrettene har pr. i dag en enkel og sikker løsning for videokonferanse en-til-en, samt mulighet for å legge inn beskjeder og bilder. Vi samarbeider nå med No Isolation for å utvikle videoer med konserter, trim, foredrag etc. Se mer her.

Nettbrettene skal eies av den lokale sanitetsforeningen og lånes kun ut til brukere i målgruppen for "ringevenn", der ensomme eldre får kontakt med frivillige besøksvenner fra Sanitetskvinnene.

I første omgang er sim-kort med internett og fri databruk inkludert til 31. desember 2020. N.K.S. har gått til innkjøp av 150 stk. nettbrett, som blir tildelt lokalforeningene som søkte i juni 2020. Tildelingen er gjort mulig på grunn av tildeling fra Orkla til N.K.S.


Sanitetskvinnene har identifisert følgende som sårbare grupper:

1. Isolerte eldre

2. Sårbare familier

3. Voldsutsatte kvinner

Aktivitetene skal være i tråd med våre verdier og basert på engasjement og involvering av lokalforeningene. Tiltakene skal styrke de faste aktivitetene i N.K.S. som er endret pga koronapandemien, og bygge opp om nye relasjoner mellom Sanitetskvinnene og sårbare grupper i nærmiljøet.

De lokalforeningene som har fått innvilget støtte til Orkla-produkter, som kjøpes inn via lokal butikk, skal prioritere sårbare familier med barn og ungdom. Innkjøpene dokumenteres ved kopi av kvitteringer. Orkla eier en rekke fabrikker som Stabburet, Toro, Lilleborg, Nora etc. Produktene selges i følgende butikker: Kiwi, Meny, Spar, Joker, Obs, Extra, Coop Mega, Coop Prix, Matkroken, Coop Marked og Rema

En sanitetskvinne holder fram en kasse med Lano håndsåpe

En oversikt over produkter fra Orkla kan sees her: https://produktkatalog.orklafoods.no/dagligvare/produktkatalog/produkter/.  Vi anbefaler å ha en gjennomtenkt logistikk. Logistikken blir enklest om man unngår kjøle- og frysevarer.

Forslag til handlelister fra utdelinger i Vestfold, Trondheim og Kristiansand

Handlenett til utdeling av Orkla-produkter kan bestilles kostnadsfritt hos ane.tveit@sanitetskvinnene.no.

Image
Handlenett til Orkla-samarbeid
Slik ser handlenettene ut, som kan brukes ved utdeling av mat- og hygieneproduktene.

 

I posene legges det en flyers som trykkes på tykt papir med hilsen fra N.K.S. På baksiden trykkes instruksjon for bruk av Klorin Spray som er en av produktene vi anbefaler at posene bør inneholde:

Midlene skal brukes til aktiviteter innen utgangen av desember 2020. Send en kortfattet narrativ og økonomisk rapport innen tidsfristen 1. november. Felles skjema for dokumentasjon for alle tre målgruppene: 

Nettbrett til kommunikasjon med isolerte eldre er under utvikling og vil bli sendt til de foreninger som har søkt deltakelse i september-oktober 2020.

En sanitetskvinne holder fram syltetøy

 

Synlighet

Vi har etablert emneknaggen #Gledesbringerne som vi oppfordrer alle til å bruke slik at vi kan se hva de ulike lokalforeningene gjør. Denne emneknaggen bruker dere når dere poster bilder/video på Instagram og Facebook, i tillegg til å tagge @Sanitetskvinnene og @OrklaNorge.

Vi gleder oss til å se arbeidet dere vil gjøre i deres lokalmiljø, og all gleden dere er med på å bringe til de som trenger det aller mest. Vi oppfordrer derfor alle som er tilknyttet dette samarbeidet bruke emneknaggen #Gledesbringerne slik at vi alle kan se hvor mye glede vi kan bringe hverandre.

Forslag til pressemelding ved aktivitetene finnes her:

Husk å fylle ut lokal informasjon (navn på lokalforening, dato, aktivitet etc.).

Kontaktperson: Ane Lillian Tveit, e-post: ane.tveit@sanitetskvinnene.no, mobil 476 63 035

 
Evaluering fra sanitetsforeninger som har delt ut mat- og hygieneprodukter
 
Medieomtale

Bli bedre kjent med han som står bak Orkla, les Sanitetskvinnenes intervju med Stein Erik Hagen her. 

NRK Sørlandet - Kristiansand sanitetsforening får vist fram pakkedugnaden før utlevering av mat- og hygieneprodukter til sårbare familier i Kristiansand. Innslaget starter ca. 5.25 min inn i sendingen.

 


 

1. Isolerte eldre

Vi når denne gruppen gjennom vårt lokale nettverk og faste aktiviteter, medlemmer, pårørende samt samarbeid med den lokale hjemmetjenesten

  • N.K.S.  sentralt går til innkjøp av nettbrett fra Lenovo til utlån for isolerte eldre. Lokalforeninger eier nettbrettene som de låner ut til eldre i målgruppen.
  • Nettbrett lånes ut til sosial omgang sammen med frivillige ”Nettvenner”  i Sanitetsforeningen.  
  • N.K.S. sentralt danner en plattform for isolerte eldre og «Nettvenner” for felles opplevelser som konserter, foredrag, lesestund og trim
  • Egenutviklet digital portal / API
2. Sårbare familier

Vi når denne gruppen gjennom vårt lokale nettverk og faste aktiviteter, våre veiledningssentre, medlemmer samt samarbeid med det lokale barnevernet og NAV

  • Varer fra Orkla vil bli distribuert til barnefamilier via omsorgsberedskapsgruppene. Alle lokalforeningene i kommunen må samarbeide for å unngå at lokalforeninger tar kontakt med det samme kommunale hjelpeapparatet
  • Mange aktiviteter som var planlagt for barn og ungdom i sommerferien er blitt avlyst. Lokalforeninger som har ønsker å skape aktiviteter for denne målgruppen har fått tilskudd.
3. Voldsutsatte kvinner og barn

Vi når denne gruppen gjennom vårt lokale nettverk, Ressursvenn, medlemmer samt samarbeid med det lokale krisesenteret

  • Tilskudd til aktiviteter en-til-en mellom kvinner i voldsutsatte forhold og Sanitetsforeningens Ressursvenn
  • Det er ønskelig at lokalforeningene som ikke allerede har etablert Ressursvenn bruker anledningen til å bygge kontakt med krisesenteret for å etablere tilbudet.
  • Tilskudd til fellesaktiviteter som yoga, matlagingskurs og sykurs i trygge omgivelser i regi av Sanitetskvinnenes lokalforeninger. Lokalforeningene kan skape felles aktiviteter der flere voldsutsatte kvinner kan være sammen med sine ”Ressursvenner” i meningsfull aktivitet.

Kontaktperson: Ane Lillian Tveit, e-post: ane.tveit@sanitetskvinnene.no, mobil 476 63 035