Sanitetskvinnene arbeid er politisk uavhengig, men har alltid hatt en sterk stemme i den offentlige debatten i organisasjonens hjertesaker. Som medlem står du sammen med 43.000 andre medlemmer i viktige saker som kvinners helse og livsvilkår. 

Hvorfor jobber vi politisk?

Sanitetskvinnene har siden oppstarten hatt som mål å dekke de områdene i samfunnet hvor offentlige myndigheter svikter. Fra å innføre helsestasjoner til å støtte forskning på kvinners helse, har Norske Kvinners Sanitetsforening lagt grunnlaget for hva vi behøver som befolkning. Vi arbeider politisk i den grad hvor vi mener at det er regjeringen som skal støtte opp om ulike temaer som omhandler kvinners helse og livsvilkår, samt trygge lokalsamfunn. Utviklingen i samfunnet skjer bare når man løfter frem problemene, og derav sette dagsordenen.

Som Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer, har vi en sterk politisk stemme i den offentlige debatten vedrørende kvinnespørsmål. Vi jobber proaktivt inn mot regjeringen, og bidrar med kunnskap om kvinners liv og helse i den offentlige debatt. Vår organisatoriske styrke ligger i dette høye medlemstallet.

Vi som organisasjon skal bidra til et trygt og inkluderende samfunn, noe vi også gjør ved å delta i den offentlige debatten og opp mot politikerne. Våre politiske innspill er alltid kunnskapsbasert. Vi jobber kontinuerlig for å være en aktuell og viktig bidragsyter, samt samarbeidspartner for beslutningstakere.

Kontakt: Politisk rådgiver Aurora Eck Nilsen, aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no.

Telefon: 920 71 867

Langbord fylt med mennesker som har et møte på stortinget.

Som Norges største kvinneorganisasjon er Norske Kvinners Sanitetsforening en betydelig samfunnsaktør. Vi er politisk på saker, men partipolitisk uavhengig. Det innebærer strategisk og profesjonelt politisk medvirkningsarbeid både lokalt og nasjonalt.

Utsiden av Stortinget, Løvebakken.

Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for å fremme kvinners livsvilkår og rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialområdet, og vi jobber aktivt for et trygt og inkluderende samfunn for alle.