Omsorgsberedskap

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden starten i 1896 hatt frivillige i beredskap som hjelper til når det trengs.

Frivillige i Omsorgsberedskapsgruppene skal bistå ved behov og er et verdifullt supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Norske Kvinners Sanitetsforening har medlemmer med lokalkunnskap, menneskekunnskap og mange har erfaring fra omsorgsarbeid. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i kriser, og der kan vi bidra.

 

En telefonsamtale i en vanskelig tid

I disse dager er vi oppfordret til å holde avstand, og det betyr at mange sitter alene uten å få besøk. Noen lokalforeninger har sagt at de kan være tilgjengelige på telefon for de som ønsker en prat. Andre er spurt av sin kommune om de kan hjelpe til med å ringe de som ønsker å snakke med noen. Det å vise omsorg i dag, kan være å ringe noen, spørre noen hvordan har det og lytte. 

Gode råd for å være en ringevenn
Et besøk i en vanskelig tid

Mange beboere på sykehjem og andre institusjoner sitter alene uten å få besøk. Helsedirektoratet har laget en veileder til hvordan kommuner kan legge til rette for besøk i trygge rammer. Det er opp til den enkelte kommune hvordan de ønsker å gjøre det lokalt. Vi har samlet noen gode råd som kan gjøre det litt enklere. Rådene er utviklet i samarbeid med Omsorgsberedskapsgruppene i Asker og Trondheim.

 
Faktaark og veileder for Omsorgsberedskap:

 Veilederen finner du i nettbutikken og den er gratis.

 

Maler og hjelpemidler:

 

Markedsføring og rekruttering:

Minibrosjyre Omsorgsberedskap (også i nettbutikken)

Frivillig.no til rekruttering av frivillige 

 
Årsrapport
 
Materiell:

Se materiell til Omsorgsberedskap i nettbutikken

Til gjennomføring av aktiviteten:

Søk oppstartsmidler:

Sanitetskvinnene har fått midler fra ExtraStiftelsen til oppstart av nye Omsorgsberedskapsgrupper. Vi kan dele ut kr. 10.000 til 10 nye Omsorgsberedskapsgrupper i 2019 og til 10 nye i 2020.

Søknad sendes fortløpende – her er det ingen frist men først til mølla.

Det er en enkel søknad som må fylles ut og sendes maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no. Ta kontakt på 97 54 87 51 om du har spørsmål.

Søke om økonomisk støtte:

Midler kan søkes både lokalt og gjennom sekretariatet. Mange kommuner har stipender, legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Les også her:

Samarbeid:

N.K.S. har samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet, og rammeavtale med Helsedirektoratet.

Her kan du laste ned avtalene:

 
Aktuelle fagfora:
Aktuelle lover:
 
Kontaktperson:

May Britt Buhaug, maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no, mobil: 97 54 87 51

 

Nyhetsbrev for omsorgsberedskapsgrupper

Desember 2019