Image
Ut på tur

Sanitetskvinnene er til stede over hele landet. Våre 550 lokalforeninger arbeider for en trygg og god alderdom og har mange aktiviteter for eldre.

Mange av lokalforeningene våre eier og leier ut tilrettelagte boliger for eldre. Til sammen disponerer vi nærmere 1000 boenheter.

Her finner du kontaktdetaljer til enkelte foreninger som har utleieboliger:

Eldreboliger

Eier: Kopervik Sanitetsforening

Daglig leder: Elisabeth Fjelde Pedersen

Telefon: 92 41 08 71

E-post: koperviksanitet@gmail.com

Adresse: Torfæusgaten 13, 4250 Kopervik

Stiftelsen Porsgrunn Sanitetsforenings Eldreleiligheter

Eier: Porsgrunn Sanitetsforening

Telefon: 90 50 89 76

Adresse: Olavsgate 13, PORSGRUNN 3916

 

Sarpsborg Sanitetsforenings Stiftelse Boliger for Eldre eier og drifter 28 leiligheter i Storgata 12, 14 og 16 for utleie til eldre.

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer hvorav tre velges av Sarpsborg Sanitetsforening, en representant oppnevnes av Sarpsborg kommune og en representant oppnevnes blant leieboerne.

Leilighetene er på 50 m2 og er beregnet for enslige og forbeholdt søkere bosatt i Sarpsborg kommune. Boligene ligger sentralt til i gangavstand fra sentrum (torget).

Eier: Sarpsborg sanitetsforening

E-post: stiftelsen@boligerforeldre.no

Adresse: Storgata 12, Sarpsborg 1723

Webadresse: https://www.boligerforeldre.no/

 

Stavanger Sanitetsforenings bo- og aktivitetssenter (m/basseng)

Senteret inneholder:

-          21 leiligheter for eldre med lettere alderssvekkelse

-          varmtvannsbasseng med garderober og badstu

-          aktivitetsrom

-          kafé

-          resepsjon, kontorer m.v.

Eier: Stavanger sanitetsforening

Senterleder: Marianne Madland

Telefon: 51 87 01 10

E-post: marianne.madland@sanitetsforeningen.no  

Adresse: Magnus Karlsonsgt. 15, 4021 Stavanger

Webadresse: https://www.stavanger-sanitetsforening.no/bo-og-aktivitetssenteret-bo-og-aktivitetssenteret/bo-og-aktivitetssenteret

 

Kløvertun aktivitetssenter

Kløvertun tilbyr ulike aktiviteter som seniorer i Kristiansand kan delta på. Tilbudet drives av Kristiansand Sanitetsforening. På Kløvertun finnes i tillegg frisør og fotpleie.

Eier: Kristiansand Sanitetsforening

Daglig leder: Lisbeth Andersen

Telefon: 38 09 37 52

E-post: evalill@kristiansandsanitetsforening.no  

Adresse: Vigeveien 24, 4633 Kristiansand

Webadresse: https://www.facebook.com/krdsani/about/?ref=page_internal